logo gisplay

Znamy pierwsze wyniki rekrutacji na studia geodezyjne w roku 2018/1019

Na największych polskich uczelniach kierunki związane z geodezją wciąż cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Nic dziwnego, rynek pracy jest bardzo duży i wciąż potrzeba kolejnych pracowników. Na przykład na Politechnice Wrocławskiej geodezja i kartografia jest jednym z najpopularniejszych kierunków.

Niemalże każda duża polska uczelnia techniczna ma w swojej ofercie kierunek studiów związany z geodezją. Najpopularniejszym jest geodezja i kartografia, skierowana do osób zainteresowanych pracą w branży pozyskiwania danych geoprzestrzennych, przetwarzania ich i dalszej analizy. Absolwenci są przygotowani teoretycznie do realizacji zadań związanych przede wszystkim z systemami informacji przestrzennej SIP i GIS. Trzeba zaznaczyć, że rynek pracy w tym sektorze wciąż jest bardzo chłonny, stąd liczba kandydatów znacznie przeważa liczbę wolnych miejsc. Dlatego wiele studentów musi zdecydować się na płatne studia zaoczne lub wieczorowe.

Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu na studia dzienne stacjonarne trwające trzy i pół roku, po których absolwent posiada tytuł inżyniera z geodezji i kartografii przyjęto 160 osób. Papiery złożyło aż 256, co oznacza, że na jedno miejsce przypadało 1,6 chętnych

Na Politechnice Wrocławskiej natomiast na studia stacjonarne inżynierskie przyjęto 60 osób. Chętnych było aż 250 kandydatów, co oznacza, że na jedno miejsce przypadało prawie 4,2 kandydata. Jak informują władze uczelni, jest to jeden z najpopularniejszych kierunków.

Na Politechnice Gdańskiej na stacjonarny kierunek geodezja i kartografia przyjęto 105 osób, chętnych było natomiast 196, którzy wybrali ten kierunek jako pierwszą preferencję i aż 539 jako kolejną.

Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku geodezja i kartografia przyjęto 101 osób, a chętnych było 191. Na studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna było natomiast 84 chętnych, a przyjęto 48 osób - czyli 1,75 kandydatów na miejsce

Dużym zainteresowaniem cieszył się również kierunek geodezja i kartografia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie na jedno miejsce było dwóch kandydatów. Jak informują władze uczelni wypełniło się prawie wszystkie 150 miejsc.

Z drugiej strony, coraz więcej polskich uczelni wychodzi poza ramy kierunku geodezji i kartografii i ma w swojej ofercie studia łączące geodezję z innymi dziedzinami, jak na przykład informatyką czy logistyką. Jak czytamy na stronie Wydziału Nauk Geograficznych na Uniwersytecie Łódzkim "problematyka metodologiczna geoinformacji obejmuje dwa główne obszary nauki geograficzny i matematyczno-informatyczny. Z jednej strony jest to novum, gdyż informatyka była obecna w naukach geograficznych jedynie jako narzędzie badawcze. Z drugiej strony jest to powrót do tradycji nauczania geografii, która przez wiele lat funkcjonowała wspólnie z matematyką na wydziałach matematyczno-przyrodniczych".

Dlatego właśnie na Uniwersytecie Łódzkim od kilku lat istnieje kierunek geoinformacja, który przygotowuje specjalistów do pracy w branży GIS, ale także pozwala na naukę programowania, cyfrowego przetwarzania obrazu, czy publikacji treści w internecie. Nic dziwnego, że również ten kierunek cieszy się relatywnie dużym zainteresowaniem - na studia licencjackie stacjonarne zapełniono wszystkie 60 miejsc.

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na studia stacjonarne pierwszego stopnia, na kierunku geoinformatyka było chętnych 110 osób, a przyjęto 50.

Na wielu polskich uczelniach rekrutacja wciąż trwa. Dotyczy to jednak nie tylko studiów stacjonarnych, ale przede wszystkim zaocznych i wieczorowych. Ostateczne informacje będą dostępne we wrześniu.

JB

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018