logo gisplay

Karol Koss zastępcą GGK

Karol Koss zastępcą GGK (fot.GUGiK)W dniu 3 września Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński wręczył Karolowi Koss nominację na Zastępcę Głównego Geodetę Kraju.

Karol Koss jest absolwentem Politechniki Koszalińskiej, na której w 2019 r. ukończył studia inżynierskie na kierunku geodezja i kartografia o specjalności geodezja gospodarcza i inżynieria majątkowa. Studia magisterskie ukończył na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w specjalnosci kataster i systemy informacji.

Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu "Gleboznawstwo, gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb" w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach oraz studia podyplomowe z zakresu "Legislacji administracyjnej" na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Praktyk, który pracę zawodową rozpoczął w wykonawstwie geodezyjnym, następnie związany z administracją geodezyjną szczebla powiatowego. Kierował referatem ewidencji gruntów i budynków. W 2014 roku objął stanowisko Geodety Powiatowego w powiecie bytowskim. Był również nauczycielem akademickim przedmiotów zawodowych.

Posiada uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii z zakresu 1 i 2. Biegły sądowy z zakresu geodezji oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
GIS Challenge 2019
29-31.05.2019 (Kraków)
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018