logo gisplay

Nowy zespół powołany przez Głównego Geodetę Kraju

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski powołał 21 września 2018 r. Zespół do spraw oceny regulacji prawnych związanych ze standardami technicznymi wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Celem Zespołu jest ocena regulacji prawnych oraz przedstawienie rekomendacji zmian przepisów prawa w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby. Zespół liczy 27 osób, przewodniczącą została Dorota Pawłowska-Baszak.

Treść Zarządzenia w sprawie powołania Zespołu

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment