logo gisplay

Nowy zespół powołany przez Głównego Geodetę Kraju

Główny Geodeta Kraju Waldemar Izdebski powołał 21 września 2018 r. Zespół do spraw oceny regulacji prawnych związanych ze standardami technicznymi wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Celem Zespołu jest ocena regulacji prawnych oraz przedstawienie rekomendacji zmian przepisów prawa w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby. Zespół liczy 27 osób, przewodniczącą została Dorota Pawłowska-Baszak.

Treść Zarządzenia w sprawie powołania Zespołu

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018