logo gisplay

Kataster Wrocławia uruchomił serwis mapowy

Z początkiem lipca  Zarządu Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu udostępnił serwis mapowy umożliwiający przeglądanie map należących do ZGKiKM.

Serwis dostępny jest w wersji Beta pod adresem www.zgkikm.wroc.pl/wms/. Umieszczono w nim warstwy: budynki, działki, użytki, granice gminy, granice obrębów, granice arkuszy. Dane można wyświetlić na podkladzie mapy drogowej OpenStreetMap.

Źrodło: ZGKiKM we Wrocławiu