logo gisplay

Politechnika Warszawska w 3D

Coraz bardziej popularne staje się wykonywanie trójwymiarowych fotorealistycznych modeli kampusów uczelni. Taka praktyka jest szczególnie stosowana w krajach Europy Zachodniej oraz Ameryki Północnej. Polskie ośrodki akademickie stosują prostsze sposoby prezentacji swoich kampusów, jak na przykład interaktywne mapy lub plansze z modelami 3D.

Kolejne dane w Geoportalu

Dane Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska są już dostępne także w serwisie geoportal.gov.pl.Dane Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska są już dostępne także w serwisie geoportal.gov.pl.

Dane hydrograficzne w Geoportalu

W Geoportalu krajowym udostępniono nową warstwę informacyjną prezentująca dane dotyczące wód polskich.

Atlas statystyczny Polski na 100-lecie GUS

Zmiana liczby ludności w latach 2010–2016 (fot. GUS)Z okazji przypadającej w 2018 r. setnej rocznicy powstania Głównego Urzędu Statystycznego opublikowano „Atlas statystyczny Polski”. Jest to opracowanie obrazujące w sposób kartograficzny rozwój kraju, w ścisłym powiązaniu z uwarunkowaniami regionalnymi i lokalnymi, a także sytuacją w Unii Europejskiej i na świecie.

Zdublowany świat cyfrowych modeli

Rozwój technologii do wizualizacji modeli w środowisku 2D i 3D oraz Internetu Rzeczy doprowadził do powstania koncepcji „cyfrowych bliźniaków” („digtial twins”), która zakłada odwzorowanie w rzeczywistości wirtualnej nie tylko pojedynczych, fizycznie istniejących obiektów, ale także całej infrastruktury i procesów w niej zachodzących.

Główny Geodeta Kraju powołał dwa nowe zespoły

Zespół do zadań związanych z rozwojem baz zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu oraz Zespół do spraw związanych ze wspomaganiem prowadzenia numeracji adresowej i udostępniania danych adresowych w infrastrukturze informacji przestrzennej - to dwa nowe gremia powołane przez GGK Waldemara Izdebskiego.