logo gisplay

Mapy hałasu w Geoportalu

Mapy hałasu w Geoportalu (fot. GUGiK)W serwisie geoportal.gov.pl udostępniono nowe warstwy, m.in. mapy hałasu GDDKiA.

Najlepsze pomysły na wykorzystanie modeli bydynków 3D

Rozstrzygnięto konkurs Głównego Geodety Kraju na pomysł na najlepsze wykorzystanie modeli budynków 3D udostępnionych bezpłatnie do powszechnego wykorzystania w serwisie geoportal.gov.pl.

Nowości w MSIP Gliwic

Nowości w MSIP Gliwic Miejski System Informacji Przestrzennej Gliwic został wzbogacony o trzy nowe, bardzo przydatne geoportale. Można już korzystać z internetowych zbiorów danych na temat zabytków i zieleni miejskiej, udostępniono także zasoby planistyczne miasta.

Nowa ortofotomapa Wrocławia z 2018 r.

Galeria Wroclavia na nowej ortofotomapie Wrocławia z 2018 r. (for. SIP Wrocławia)W Systemie Informacji Przestrzennej Wrocławia dostępna jest już nowa ortofotomapa miasta opracowana na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w kwietniu 2018 roku.

O ile wzrosła średnia temperatura w twoim mieście, odkąd się urodziłeś?

O ile wzrosła średnia temperatura w twoim mieście, odkąd się urodziłeś? New York Times stworzył wirtualną platformę, na której można sprawdzić, jak globalne ocieplenie wpłynęło na poziom temperatur w niemalże każdym mieście na świecie. Dane można porównać z tymi nawet z przed ponad sześćdziesięciu lat. By udowodnić, że globalne ocieplenie nie dotyczy tylko egzotycznych i odległych miejsc, platforma pokazuje, jak temperatura zmienia się w naszym lokalnym otoczeniu.