logo gisplay

OpenStreetMap z nowym stylem

OpenStreetMapNa mapie projektu openstreetmap.org wdrożono nową wersję domyślnego stylu mapy.

Wektorowa mapa glebowo-rolnicza już dla całego woj. łódzkiego

Zakres wektorowej warstwy „Mapy glebowo – rolnicze” w Geoportalu Województwa Łódzkiego został powiększony o obszar miast: Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego i Skierniewice. Było to ostatnie zasilenie wektorową mapą glebowo-rolniczą, która swym zasięgiem obejmuje już cały obszar województwa.

PKP Energetyka inwestuje w systemy GIS

PKP Energetyka, wdrożyła rozwiązanie do paszportyzacji sieci oparte o technologię ArcGIS od Esri. Głównym zadaniem systemu jest inwentaryzacja oraz paszportyzacja całej, liczącej ponad 20 tys. km, infrastruktury naziemnej i podziemnej należącej do spółki. Projekt został zrealizowany przez partnera Esri Polska, firmę GISonLine.

Messtischblatty w dolnośląskim geoportalu

Pasek czasu w module „Mapy historyczne 1883-1945" dolnośląskiego geoportalu został uzupełniony o starsze arkusze niemieckich map topograficznych Messtischblatt 1:25 000 z lat 1883 – 1942.

Zniszczenia lasów na zobrazowaniach satelitarnych Planet

Nawałnica, która w nocy z 11 na 12 sierpnia br. przeszła przez powiat chojnicki na Pomorzu, zniszczyła ok. 38 tys. hektarów drzewostanów, a straty w drewnie sięgają 7 mln metrów sześciennych. Już 13 sierpnia, czyli drugiego dnia po nawałnicy, były dostępne pierwsze obrazy zarejestrowane przez satelity Planet dla terenu dotkniętego klęską żywiołową.

Geo-Map od teraz również w wersji 64-bitowej

Geo-Map 64Firma Geo-System udostępniła najnowszą wersję Systemu Informacji o Terenie GEO-MAP oznaczoną numerem 10.36, która od tej chwili w pełni może wykorzystywać 64-bitową architekturę systemu Windows.