logo gisplay

Gliwice będą miały mapę zieleni

Urząd Miejski w Gliwicach rozstrzygnął przetarg na opracowanie mapy zieleni miasta. Dane zostaną zebrane na podstawie zdjęć lotniczych, ortofotomap i modeli terenu, które znajdują się w zasobach gliwickiego magistratu. 

Przedświąteczne posiedzenie Rady IIP

W dniu 18 grudnia 2017 roku odbyło się szóste posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. W trakcie posiedzenia omówiono m.in. zagadnienia usług sieciowych w temacie działki ewidencyjne i możliwości wspierania ich rozwoju i popularyzacji. Powołano także zespół ds. budowy modeli 3D/4D.

Łatwiejszy dostęp do danych z programu Copernicus

Komisja Europejska uruchomiła Copernicus Data and Information Access Services (DIAS), dzięki którym dane satelitarne pozyskane w ramach programu Copernicus mają być dostępne bez ograniczeń i bezpłatnie.

Mapa dla narciarzy w małopolskim geoportalu

Mapa dla narciarzy w małopolskim geoportaluW serwisie mapowym Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej dodano nową kompozycję przedstawiającą małopolskie stacje narciarskie wraz z wyciągami oraz trasy narciarstwa biegowego.

Pabianice będą miały zdjęcia ukośne

Urząd Miejski w Pabianicach zlecił pozyskanie pionowych oraz ukośnych zdjęć fotogrametrycznych oraz danych wysokościowych technologią lotniczego skaningu laserowego (LIDAR).

Eksploracja danych przestrzennych w GeoMedia Enterprise Intelligence

Eksploracja danych przestrzennych w GeoMedia Enterprise IntelligenceW wyniku komercjalizacji badań naukowych w zakresie wykorzystania metod statystyki przestrzennej i eksploracyjnej analizy danych przestrzennych (spatial data mining) do analizy informacji przestrzennej pod kątem optymalizacji decyzji biznesowych, powstało narzędzie GeoMedia Enterprise Intelligence, pozwalające na rozszerzenie analityki biznesowej baz danych (business intelligence) o informację przestrzenną – lokalizację obiektów, ich wielkość, kształt, sąsiedztwo, zależności przestrzenne w występowaniu poszczególnych zjawisk, itp.