GUGiK odpowiedział na pozostałe pytania w sprawie K-GESUT

gugik frontW dniu 13 stycznia 2017 r. prezes firmy Geo-System Waldemar Izdebski otrzymał uzupełnienie odpowiedzi Głównego Geodety Kraju dotyczące K-GESUT.

Czytaj więcej...

Miasto Debrzno - wizualizacja zmian przestrzeni miejskiej na obszarze zdegradowanym

Gospodarczy Instytut Analiz Przestrzennych zakończył prace od wizualizacją zmian przestrzenni miejskiej na obszarze zdegradowanym Miasta Debrzno w województwie Pomorskiem.

Czytaj więcej...

Na tej mapie posłuchasz języki z całego świata

LocalLingual to interaktywna mapa, dzięki której możemy posłuchać brzmienie języków z rożnych stron świata.

Czytaj więcej...

Nowa ortofotomapa Częstochowy z 2016 roku

Na stronie częstochowskiego geoportalu mieszkańca i inwestora pojawiła się nowa ortofotomapa, która została opracowana na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych na początku listopada 2016 roku.

Czytaj więcej...

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sompolnie inwestuje w GIS

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Sompolnie wdrożyło rozwiązanie GEOSECMA Wod-kan do zarządzania siecią wodnokanalizacyjną. Decyzja była podyktowana koniecznością usprawnienia działania zakładu w obszarze inwentaryzacji i paszportyzacji wszystkich elementów sieci.

Czytaj więcej...

Nowa ortofotomapa w zasobie woj. łódzkiego

Orotofotomapa z 2015 r. w zasobie woj. łódzkiegoW Wojewódzkim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla większości obszaru województwa łódzkiego dostępna jest ortofotomapa z 2015 roku.

Czytaj więcej...

Mapa potrzeb Opola

Mapa potrzeb OpolaMiasto Opole uruchomiło aplikację „Mapa potrzeb Opola”, która umożliwia mieszkańcom szybką i sprawną komunikację z urzędem.

Czytaj więcej...

Statystyki kościelne na mapach

Firma GIS-EXPERT w oparciu o dane Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego opracowała mapy przedstawiające wybrane wskaźniki religijności Polaków.

Czytaj więcej...

Jesteś tutaj: Start GIS