logo gisplay

Program GIS Day 2009 w Warszawie, Toruniu i Poznaniu

Już za siedem dni (18 listopada) odbędzie się coroczne święto użytkowników i pasjonatów Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Podajemy program obchodów Dnia GIS w kolejnych miastach: Warszawie, Toruniu i Poznaniu.


GIS Day 2009  w Warszawie

18 listopada, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 30, Audytorium im. W. Nałkowskiego (s. 102, I piętro)

Program

10:00-10:10 Rozpoczęcie imprezy i powitanie uczestników
10:10-10:20 Referat wprowadzający "Co to jest GIS? Idea Dnia GISu"
   mgr Agata Ciołkosz-Styk (Katedra Kartografii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW)

I SESJA REFERATOWA

10:20 - 10:40 "GEOPORTAL 2 - Rozbudowa infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie rejestrów georeferencyjnych oraz związanych z nimi usług"
   Łukasz Patralski (Główny Urząd Geodezji i Kartografii)
10:40 - 11:00 "Czy aplikacja GIS zastąpi kartografa?"
   dr Andrzej Głażewski (Zakład Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej,
   Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska)
11:00 - 11:20 "Metody zaawansowanej prezentacji kartograficznej"
   Paweł Pręcikowski (INTERGRAPH)
11:00 - 13:30 stoiska branżowe firm, związane z kartografią oraz narzędziami i technologią GIS
11:20 - 11:30 PRZERWA
11:30 - 12:00 pokaz sprzętu i zasady działania systemu ASG-EUPOS
12:00 - 12:10 PRZERWA

II SESJA REFERATOWA
12:10 - 12:30 "GIS w Internecie - przykłady wdrożeń w portalach miejskich" - Zofia Chudzyńska (ESRI)
12:30 - 12:50 "Budowa Centralnej Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy"
   Jarosław Zembrzuski (Główny Specjalista w Biurze Geodezji i Katastru m.st. Warszawy,
   Kierownik Projektu "Centralna Baza Danych Przestrzennych m.st.,
   Biuro Geodezji i Katastru m.st. Warszawy)
12:50 - 13:10 "Podstawy kartowania tematycznego z wykorzystaniem metod i danych geoinformatycznych. Aplikacyjne zastosowania geoinformatyki"
   prof. dr hab. Jan R. Olędzki, dr Małgorzata Mycke-Dominko, dr Eżbieta Wołk-Musiał,
   dr Bogdan Zagajewski (Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji,
   Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski)
13:10 - 13:30 "The role of GIS technologies in advanced Remote Sensing applications"
   MSc. Karoly Bakos (Univeristy of Pavia, Katedra Geoinformatyki i Teledetekcji,
   Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski)

13:30 - 13:40 Przerwa

III SESJA REFERATOWA
13:40 - 14:00 "Nawigacja dla osób niewidomych - czy to możliwe?"
   Agnieszka Momot, dr inż. Dariusz Gotlib (PPWK Navigo)
14:00 - 14:20 "Geoinformatyczne serwisy monitoringu strukturalnego
   w interaktywnym zarządzaniu ryzykiem"

   dr inż. Krzysztof Karsznia (Leica Geosystems)
14:20 - 14.40 "Analizy transportowe w MapInfo Professional"
   Marta Piechal (IMAGIS)

14:40 - 15:00 Losowanie nagród i zakończenie Imprezy

WARSZTATY KOMPUTEROWE
15:00 - 16:30 Warsztaty komputerowe firmy ESRI "Kartografia w ArcGIS - reprezentacje kartograficzne"
   Tomasz Letmański (Pracownia Edukacji Komputerowej, sala 108)
15:00 - 16:30 Warsztaty komputerowe "Analizy przestrzenne w ArcGIS"
   Edyta Woźniak (Pracownia Komputerowa Katedry Geoinformatyki i Teledetekcji, sala 211)

 Więcej o warszawskim GIS Day 2009, program pdf


GIS Day 2009 w Toruniu

18 listopada 2009 Instytut Geografii UMK, ul. Gagarina 9, Toruń sala nr 201 (1 piętro)

Program

 • 10:00 - 10:05  Powitanie uczestników - Prof. Leon Andrzejewski - Dyrektor IG UMK
 • 10:05 - 10:15  Wprowadzenie. X-lecie obchodów Dnia GIS-u na UMK w Toruniu. Co to jest GIS? (Mieczysław Kunz, UMK, Toruń)
 • 10:15 - 10:45  Model integracyjny w kontekście wdrażania i eksploatacji projektów informaty-cznych o zasięgu regionalnym (Ryszard Rumiński, Urząd Marszałkowski, Toruń)
 • 10:45 - 11:05  Centrum Edukacyjno-Badawcze Zastosowań Systemów Informacji Geograficznej (Jerzy Wiśniowski, WSFiZ, Białystok)
 • 11:05 - 11:20  Funkcjonowanie Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (Krzysztof Podgórski, Marcin Kopczyński, TCZK, Toruń)
 • 11:20 - 11:30  Przerwa (pokazy odbiorników GPS firmy Trimble - IMPEXGEO)
 • 11:30 - 12:00  Przegląd produktów dla Kartografii i GIS firmy Trimble dla pozyskiwania danych przestrzennych i ich działanie w polskiej sieci ASG-EUPOS (Włodzimierz Hozakowski, IMPEXGEO, Nieporęt k/Warszawy)
 • 12:00 - 12:30  GIS w Biznesie (Mariusz Nadziejko, IMAGIS S.A., Warszawa)
 • 12:30 - 13:00  GIS w transporcie i logistyce (Justyna Florczak, ESRI Polska, Sp. z o.o., Warszawa)
 • 13:00 - 13:15  Przerwa (pokazy odbiorników GPS firmy Trimble - IMPEXGEO)
 • 13:15 - 13:45  GIS historyczny, czyli współczesna technologia opisu przeszłości (Bogumił Szady, KUL, Lublin)
 • 13:45 - 14:15  Sozologiczne bazy danych przestrzennych (Mieczysław Kunz, studenci Koła Naukowego Geografów IG, UMK, Toruń)
 • 14:15 - 14:30  Losowanie nagród
 • 14:30 - 15:00  Dyskusja i zakończenie

Więcej o toruńskim GIS Day 2009,  program w pdf


GIS Day w Poznaniu

18 listopada, Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu, ul. Dzięgielowa 27

Program
Sesja referatowa sala nr 3

 • 9:00 - 9:10 Otwarcie GISDAY
 • 9:10 - 9:20 Co to jest GIS - Jakub Nowosad, student III roku geoinformacji
 • 9:20 - 9:30 WebGIS i webmapping, globalne technologie dla szarego człowieka - Jakub Janus, student V roku geoinformacji
 • 9:30 - 9:40 Prezentacja Sekcji Geoinformacji Studenckiego Koła Naukowego Geografów - Inez Beszterda, studentka IV roku geoinformacji
 • 9:40 - 9:50 Zastosowanie GIS w ochronie zdrowia - Tomasz Sznigir, student V roku geoinformacji
 • 9:50 - 10:00 Zastosowanie GIS w zarządzaniu kryzysowym - Beata Kosińska, studentka V roku geoinformacji
 • 10:00 - 10:20 Gospodarka, Integracja, Społeczeństwo czyli GIS w parkach krajobrazowych - mgr Aleksandra Bukowska, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego
 • 10:20 - 10:35 Przerwa
 • 10:35 - 10:55 GIS w badaniach krajobrazu - dr Damian Łowicki, Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
 • 10:55 - 11:15 Systemy Informacji Geograficznej, czyli geografia w życiu codziennym - dr Krzysztof Stachowiak, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej
 • 11:15 - 12:00 Analizy Sieciowe - mgr Magdalena Mazurczyk, ESRI Polska

Warsztaty - dla licealistów - WebGIS

 • 12:00 - 13:00 sala K23, gr 1 - mgr Michał Rzeszewski
 • 12:00 - 13:00 sala K24, gr 2 - mgr Krzysztof Kuśnierek
 • 13:00 - 14:00 sala K23, gr 3 - mgr Michał Rzeszewski
 • 13:00 - 14:00 sala K24, gr 4 - mgr Krzysztof Kuśnierek

Dla studentów - analizy sieciowe

 • 12:00 - 14:00 sala K22 - mgr Magdalena Mazurczyk, ESRI Polska
Więcej o poznańskim GIS Day 2009, program pdf


Zobacz pozostałe miejsca i programy spotkań GIS Day 2009 w Polsce

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018