logo gisplay

Prof. Radosław Wiśniewski został dyrektorem Departamentu Polityki Geoinformacyjnej w Ministerstwie Cyfryzacji

Prof. Radosław Wiśniewski został dyrektorem Departamentu Polityki Geoinformacyjnej w Ministerstwie Cyfryzacji (fot.UWM)Na początku bieżącego roku w Ministerstwie Cyfryzacji został utworzony Departament Polityki Geoinformacyjnej. Anna Streżyńska, minister cyfryzacji, kierowanie nim powierzyła prof. Radosławowi Wiśniewskiemu, dziekanowi Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM.

Zadaniem departamentu jest zajmowanie się polityką geoinformacyjną w Polsce, w tym m.in. prowadzenie geoportalu (www.geoportal.gov.pl). Geoportal tworzony i utrzymywany był dotychczas przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Po zmianie ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej geoportal będzie rozwijany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Departament będzie zajmować się koordynowaniem wszelkich działań związanych z tworzeniem i rozwojem danych i usług przestrzennych.

Inny obszar, którym będzie zajmował się Departament Polityki Geoinformacyjnej MC związany jest z Programem Otwierania Danych Publicznych. Dzięki niemu użytkownicy otrzymają większy dostęp do danych przestrzennych i to nieodpłatnie (www.danepubliczne.gov.pl).

Kolejny obszar działania Departamentu Polityki Geoinformacyjnej to ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego).

Dr hab. inż. Radosław Wiśniewski, prof. UWM jest dziekanem Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa od 2012 r. Był prodziekanem w 2 kadencjach. Przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. Zapewniania Jakości Kształcenia 2010-2012. Autor i współautor ponad 60 prac publikowanych w Polsce i zagranicą. Autor kilku monografii, podręczników, ekspertyz, prac naukowo-badawczych zastosowanych w praktyce. Od 15 stycznia 2017 r. przewodniczący Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej; członek grupy roboczej ds. krajowych inteligentnych specjalizacji nr 15; wiceprzewodniczący Konwentu Dziekanów Wydziałów Geodezyjnych; wiceprzewodniczący Rady Klastra GeoPoli; członek Rady Naukowej Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie; członek zespołu zadaniowego ds. kształcenia kadr z zakresu gospodarki przestrzennej przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN; członek Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Nieruchomości; członek Zarządu Stowarzyszenia Gospodarka Przestrzenna; Managing Editor „Real Estate Management and Valuation".

Źródło: UWM

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment