logo gisplay

Kataster słoneczny w Muszynie

Kataster słoneczny w Muszynie W ramach funkcjonującego w Gminie Muszyna systemu informacji przestrzennej, uruchomiona została warstwa katastru słonecznego. Pod nazwą tą kryje się opracowanie pozwalające w miarę dokładnie ustalić ilość energii, jaka mogłaby zostać wyprodukowana z instalacji fotowoltaicznych i solarnych zainstalowanych na poszczególnych dachach budynków.

W analizie zostały wykorzystane dane pochodzące ze skaningu laserowego terenu z uwzględnieniem czynników takich jak: roczne nasłonecznienie, kształt, orientacja i nachylenie dachów oraz zacienienie wynikające z lokalizacji sąsiednich budynków, roślinności i pozostałych elementów infrastruktury. Biorąc pod uwagę liczne momenty zacienienia oraz stosując zróżnicowaną analizę bezpośredniego i rozproszonego nasłonecznienia, obliczony został sezonowy cykl słońca pozwalający na wskazanie zacienionych powierzchni dachów, które nie są odpowiednie dla zastosowania energii solarnej.

Dzięki dokonanej analizie i prezentacji wyników na mapie, każda zainteresowana osoba może w łatwy sposób uzyskać informację na temat przybliżonych kosztów inwestycji, generowanej mocy z wybranego typu instalacji oraz zakładanej redukcji CO2. Natomiast Gmina uzyskała w ten sposób kompleksową i precyzyjną informację o potencjale powierzchni dachów pod kątem zastosowania energii solarnej na obszarze miasta Muszyna. Wyniki analizy mogą posłużyć jako podstawa do dalszych konsultacji dotyczących energii solarnej, co jest dodatkowo niezwykle istotne ze względu na uzdrowiskowy charakter Gminy. Kataster słoneczny pozwala także w pewien sposób ograniczyć ryzyko braku opłacalności instalacji kolektorów i paneli fotowoltaicznych. Należy przy tym wziąć pod uwagę fakt, że ostateczny sposób montażu instalacji może spowodować zmianę parametrów, które stanowią podstawę przeprowadzonej analizy.

Opisane rozwiązanie jest jednym ze sposobów walki Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna o wyższą jakość powietrza poprzez propagowanie wykorzystania alternatywnych źródeł energii. Jest także jednym z pierwszych tego typu opracowań w Polsce, a najprawdopodobniej jedynym uwzględniającym swoim zasięgiem obszar całego miasta. Kataster słoneczny został przygotowany przez tarnowską firmę INSPE-PROJEKT wspólnie z niemieckim partnerem - firmą IP Syscon mającą długoletnie doświadczenie w opracowywaniu tego typu rozwiązań na rynkach zachodnioeuropejskich.

Kataster słoneczny dostępny jest pod adresem www.sip.muszyna.pl - na ekranie startowym należy wybrać odpowiednią kompozycję mapową lub po wejściu na portal włączyć warstwy tematyczne dotyczące słonecznego katastru.

Źródło: UMiGU Muszyna