logo gisplay

ZTM w Warszawie ma System Zarządzania Pozycjami Pojazdów

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie wdrożył System Zarządzania Pozycjami Pojazdów, dzięki któremu dyspozytorzy mają bieżący dostęp nie tylko do pozycji pojazdów, ale również do prędkości, kierunku jazdy oraz ewentualnych odchyleń względem rozkładu i różnych nieprawidłowościach.

System bazuje na danych otrzymywanych w czasie rzeczywistym bezpośrednio z pojazdów. W zależności od przewoźnika i obowiązującej umowy, dane te są zróżnicowane. Przewoźnicy miejscy, tj. Miejskie Zakłady Autobusowe i Tramwaje Warszawskie przekazują przede wszystkim pozycje swoich wozów oraz dane związane z linią na jakiej kursują. Dużo więcej informacji trafia do systemu od przewoźników prywatnych, którzy zaczęli kursowanie na stołecznych liniach w 2016 roku. Są to dodatkowo takie dane jak informacje dotyczące systemów grzania, chłodzenia i aktualnie panującej temperatury.

Zgodnie z otrzymywanymi danymi oraz rozkładami jazdy, osoby zarządzające systemem mają bieżący dostęp nie tylko do pozycji pojazdów, ale również do prędkości, kierunku jazdy oraz ewentualnych odchyleń względem rozkładu. Istnieje też możliwość otrzymywania powiadomień o nieprawidłowościach. Dzięki operacjom na danych w czasie rzeczywistym, dyspozytor otrzymuje tzw. alarmy o wszelkich nieprawidłowościach względem rozkładu oraz specjalne powiadomienia o utracie sygnału GPS przez pojazd, opóźnionym odjeździe z pętli oraz o prawdopodobieństwie utknięcia pojazdu w zatrzymaniu.

Kierowcy autobusów kursujących w ramach nowych umów z prywatnymi operatorami pozostają w stałej łączności radiowej z dyspozytorem ZTM. Ten zaś, widząc znaczące odchylenie względem rozkładu lub zator na drodze, może skontaktować się z kierowcą oraz podjąć działania mające zminimalizować ewentualne niedogodności dla pasażerów. Również w przypadku konieczności przeprowadzenia interwencji, prowadzący pojazd może skontaktować się bezpośrednio z dyspozytorem w celu skierowania do pojazdu odpowiednich służb. Oprócz zarządzania pojazdami, system posiada szczegółową bazę przystanków z ich współrzędnymi geograficznymi.

Aktualna wersja systemu nie jest jeszcze ostateczna. W przyszłości system ma obejmować wszystkie autobusy i tramwaje. Trwają również rozmowy, w sprawie pozyskiwania danych od Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich. Pojazdy miałyby przesyłać do systemu pełny zakres danych niezależnie od przewoźnika a otrzymywany materiał z pewnością wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie całego systemu komunikacji miejskiej zarówno w samej stolicy jak i w aglomeracji warszawskiej.

Źródło: ZTM