logo gisplay

Warszawa udostępnia usługi REST i SOAP dla danych przestrzennych

Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy udostępniło internetowe usługi, za pomocą których możliwe jest wyszukiwanie i pobieranie danych przestrzennych.

Udostępnione usługi REST (Representational State Transfer) oraz usługi SOAP (Simple Object Access Protocol) korzystają z protokołu HTTP i mogą stanowić źródło danych przede wszystkim dla aplikacji, niezależnie od użytego języka programowania. Obejmują one dane z obszaru w administracyjnych granicach Warszawy.

Do przygotowania usług wykorzystano dane pochodzące z zasobów BGiK (m.in. z Katalogu ulic i placów) oraz z baz danych prowadzonych przez inne Biura Urzędu. Usługi mogą być wykorzystywane na zasadach określonych w Warunkach ponownego wykorzystania informacji publicznej.

Dokumentacja usług REST / SOAP dostępna jest na stronie Biura Geodezji i Katastru Warszawy