logo gisplay

Zabytki we wrocławskim geoportalu

System Informacji Przestrzennej Wrocławia wzbogacono o mapę Gminnej Ewidencji Zabytków.

Mapa zawiera obiekty i obszary objęte we Wrocławiu ochroną konserwatorską, w tym obiekty Rejestru Zabytków. Szczegółowe informacje obszarach i obiektach zawarte w karcie adresowej zabytku (wraz ze zdjęciem) można wyświetlić identyfikując obiekt na mapie.

Prezentowany materiał ma charakter pomocniczy - jest w trakcie uzupełniania i weryfikacji.

Mapa dostęppna jest pod adresem http://gis.um.wroc.pl/imap/?gpmap=GEZ