logo gisplay

Powiat Jarosławski partnerem podkarpackiego SIP-u

Powiat Jarosławski przystąpił jako partner do projektu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej”. Wartość projektu to ponad 177 milionów złotych (ponad 151 mln to dofinansowanie unijne), z których powiat jarosławski otrzyma 10,5 mln złotych.

PSIP ma na celu poprawę konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym. Ma to na celu ich publikację oraz świadczenia związanych z nimi e-usług, które będą przydatne zarówno dla mieszkańców, inwestorów i geodetów, jak również dla administracji publicznej.

Wśród wielu spodziewanych efektów projektu można wymienić opracowanie i wytworzenie e-usług obejmujących zadania związane z szeroko rozumianą informacją przestrzenną, w tym korzystające z baz danych znajdujące się w zasobach powiatów i województwa. To także utworzenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT500) oraz baz danych Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) na podstawie danych zgromadzonych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym. Powstaną także cyfrowe mapy topograficzne w skali 1:10 000 oraz cyfrowa ortofotomapa o dużej rozdzielczości dla obszaru całego województwa podkarpackiego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa Cyfrowe Podkarpacie. Ma zostać zakończony w październiku 2018 roku.