logo gisplay

Przez pogodę nie będzie nowej ortofotomapy Wrocławia

Wrocławskie ZOO na ortofotomapie z 2015 r. (fot. geoportal.wroclaw.pl)Wrocław odstąpił od wykonania umowy na ortofotomapę. Decyzja ta została podjęta z uwagi na opóźnienie w wykonaniu nalotów, które spowodowane było brakiem wymaganych warunków atmosferycznych.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, 15 marca 2017 została podpisana umowa z firmą Geomar S.A. na wykonanie zdjęć lotniczych i nowej ortofotomapy Wrocławia oraz aktualizację numerycznego modelu terenu. Zgodnie z specyfikacją przetargu naloty powinny być wykonane do 15 kwietnia 2017 roku. Jednak w opinii Urzędu Miejskiego Wrocławia, wykonanie ortofotomapy o wysokich parametrach technicznych określonych w SIWZ, w okresie silnego rozwoju wegetacji roślin nie leży w interesie publicznym.

UM Wrocławia nie wyklucza możliwości rozpisania nowego przetargu na ortofotomapę na nowych warunkach.

Źródło: UM Wrocławia