logo gisplay

Powstają szczegółowe mapy zieleni Warszawy

W stolicy ruszył projekt polegający na opracowaniu map pokrycia terenu przy wykorzystaniu technik i danych teledetekcyjnych.

To pierwszy tego typu projekt w stolicy. Studium wykonalności projektu przeprowadzono dla fragmentu dzielnicy Żoliborz i zostało zrealizowane na zlecenie m.st. Warszawy przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Przygotowano m.in. opracowanie studialne na temat założeń budowy bazy danych przestrzennych z wykorzystaniem wielosensorowych technik teledetekcyjnych.

– Nowe mapy będą uzupełnieniem zbiorów danych już posiadanych przez Urząd, także tych dotyczących zieleni – tłumaczy Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy. – Zastosowane w projekcie sposoby pozyskiwania i przetwarzania danych umożliwią uzyskanie informacji m.in. o zasięgu skupisk, jak i położeniu pojedynczych drzew, ich gatunku, wysokości oraz kondycji biologicznej.

Prace, w ramach opracowania studialnego, przeprowadzono na Żoliborzu. Wybór tego fragmentu dzielnicy został dokonany z uwagi na jego reprezentatywność dla całej Warszawy. Obejmuje on bowiem różne formy użytkowania terenu – m.in. zabudowę jedno- i wielorodzinną, tereny usługowe i przemysłowe, a także zróżnicowane rodzaje zieleni miejskiej – zarówno urządzonej, jak i nieurządzonej.

W przeprowadzonych pracach wykorzystano dane teledetekcyjne (dane hiperspektaralne, chmury punktów, zdjęcia lotnicze RGB) oraz dane terenowe. Zebrane informacje, razem z danymi uzyskanymi z zasobu Biura Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy posłużyły do przeprowadzenia wieloaspektowej analizy. Na jej podstawie m.in. wyznaczono zasięgi koron drzew, określono zdolność detekcji obiektów punktowych oraz powierzchniowych oraz przeprowadzono klasyfikację oraz ocenę kondycji biologicznej grup drzew. To pozwoliło stworzyć specjalne mapy z wykorzystaniem tych informacji.

– Tak nowatorskie pozyskiwanie danych może nie tylko ułatwić, ale również przyspieszyć zarządzanie warszawską zielenią – twierdzi Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy. – Tego typu opracowania mogą przysłużyć się nam również m.in. w inwentaryzacji gatunków roślin, monitoringu jakości wód powierzchniowych czy identyfikacji zagrożeń i ochronie krajobrazu miejskiego – uzupełnia.

Źródło: UM Warszawy

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment