logo gisplay

Gdzie jeszcze istnieją komunistyczne nazwy ulic?

Powstała interaktywna mapa prezentująca problem ciągłego funkcjonowania w przestrzeni publicznej nazw ulic propagujących komunizm i inne ustroje totalitarne.

Projekt pt. ,,Zmiany nazw ulic” powstał dzięki zaangażowaniu stowarzyszenia KoLiber i Koła Naukowo-Badawczego GIS działającego na Politechnice Wrocławskiej oraz przy wsparciu ze strony IPN-u. Przedstawienie zagadnienia w formie mapy pozwala w sposób bardzo obrazowy ukazać skalę tego zjawiska w skali całego kraju oraz poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Bazą do tworzenia mapy, która cały czas jest aktualizowana, są państwowe rejestry publiczne, dzienniki uchwał i lista nazw ulic podlegających zmianie opracowana przez IPN. Mapa dostępna jest na stronie zmianynazwulic.pl.

Zgodnie z tzw. ustawą dekomunizacyjną samorządy do 2 września tego roku muszą usunąć z przestrzeni publicznej wszystkie nazwy ulic, placów czy obiektów użyteczności publicznej związanych z komunizmem i innymi ustrojami totalitarnymi.