logo gisplay

Druga edycja studiów podyplomowych z zastosowania bezzałogowców

Po zakończeniu zajęć pierwszej edycji, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uruchomił nabór na kolejną edycję studiów podyplomowych „Zastosowanie bezzałogowych statków latających (BSL) w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich”, która będzie realizowana w roku akademickim 2017/2018.

Studia mają szeroki program skierowany do osób, instytucji i firm, które wykonują różnego rodzaju opracowania z wykorzystaniem bezzałogowych statków latających (lub mają to w planach). Ponadto są adresowane do wszystkich zainteresowanych zastosowaniem tego typu urządzeń w swojej działalności gospodarczej, naukowej lub prywatnej.

Zajęcia mają na celu przybliżenie słuchaczom praktycznych zastosowań bezzałogowych statków latających, zwłaszcza pod kątem generowania produktów fotogrametrycznych, technicznych możliwości urządzeń oraz obniżenia kosztów realizacji prac polowych w porównaniu z tradycyjnymi metodami pomiarowymi.

Program zajęć obejmuje 57 godzin wykładów i 115 godzin laboratoriów, na których omawiane są takie zagadnienia jak:

  • planowanie nalotów fotogrametrycznych pod kątem prawnym oraz technicznym,
  • podstawy fotogrametrii cyfrowej,
  • przetwarzanie danych pozyskanych z pokładu BSL,
  • metody opracowywania produktów fotogrametrii lotniczej z danych pozyskanych z BSL,
  • modelowanie obiektów trójwymiarowych,
  • zastosowanie BSL w wybranych dziedzinach gospodarki (górnictwo odkrywkowe, architektura, archeologia, energetyka, inżynieria środowiska),
  • inwentaryzacja zabytków,
  • integracja produktów pozyskanych z BSL z naziemnym skanowaniem laserowym, fotogrametrią naziemną, teledetekcją i GIS.

Zgłoszenia na studia już trwają, pierwsze zajęcia planowane są w drugiej połowie października 2017 roku. Koszt udziału w studiach wynosi 4400 zł. Szczegóły dotyczące zapisów i programu studiów dostępne są pod adresem uav.agh.edu.pl.

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment