logo gisplay

Lepsze technologie mapowania gleby

Mapy wilgotności gleby opracowane na podstawie danych z georadaru (GPR) w ramach projekt DIGISOILW ramach zakończonego niedawno unijnego projektu DIGISOIL opracowano nowe technologie mapowania gleby, które pozwolą uzyskać niezwykle szczegółowe informacje o jakości gleby na wybranym obszarze oraz utrzymać żądaną jakość podłoża zarówno w rolnictwie, jak i innych branżach.

W ramach projekt DIGISOIL (Integrated system of data collection technologies for mapping soil properties) przyjrzano się różnym technologiom pomiaru właściwości gleby i przeanalizowano ich przydatność do oceny i zapobiegania degradacji gleby. Przed konsorcjum postawiono zadanie znalezienia najlepszych z dostępnych technologii. Głównym celem członków międzynarodowego zespołu było wygenerowanie szczegółowych map geofizycznych jakości gleby.

Zespół rozpoczął swą działalność od określenia geofizycznych czujników, które mogłyby zostać dostosowane do potrzeb cyfrowych map glebowych. Ponieważ dane z poszczególnych czujników stanowią jedynie wartości szacunkowe, zespół DIGISOIL opracował metodę integrowania danych z różnych wskaźników. Takie postępowanie stanowi gwarancję znacznie większej dokładności pomiarów właściwości gleby, jej funkcji oraz związanych z nią zagrożeń.

Badacze przetestowali i ulepszyli szeroką gamę czujników, m.in. magnetycznych, sejsmicznych i hiperspektralnych. Ulepszenia te zostały następnie zintegrowane w pojedyncze narzędzie do mapowania, przebadane i zweryfikowane podczas wielu testów terenowych. Podczas tych testów badacze stworzyli wiele szczegółowych map gleby.

Następny krok obejmie dalszy rozwój biznesowy i technologiczny, jak również analizy ekonomiczne, które dadzą pewność, że produkty DIGISOIL są rentowne i mają szansę przyjąć się wśród użytkowników. Przyszłe projekty będą nastawione na stworzenie działających prototypów narzędzia do mapowania.

Więcej o wynikach projektu DIGISOIL

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment