logo gisplay

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa doceniona przez Esri

Podczas tegorocznej konferencji Esri w San Diego Polska Policja otrzymała nagrodę SAG (Special Achievement in GIS) za projekt Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz wdrażanie GIS-u w strukturach Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnej, Biura Ruchu Drogowego i Biura Prewencji.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje od września ubiegłego roku. Cieszy się dużym zainteresowaniem wśród obywateli. Jest to narzędzie, które szybko i czytelnie pozwala wskazać zaobserwowany problem związany z bezpieczeństwem w różnych dziedzinach. Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Mapa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

1. Informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,

2. Informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:

  • bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
  • w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu publicznemu,

3. Informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment