logo gisplay

Nowa wersja oprogramowania LP360

Uproszczone kopiowanie obiektów razem z ich atrybutami w LP360 - 2017.1Dostępna jest już nowa wersja oprogramowania LP360 - 2017.1, w której pojawiły się nowe funkcje, nowe narzędzia oraz wiele ulepszeń.

Oprogramowanie LP360 stosowane jest od wielu lat do wizualizacji oraz edycji chmur punktów. Jak w przypadku każdego oprogramowania, niezwykle ważny jest nieustanny rozwój aplikacji, podążanie za aktualnymi trendami i przede wszystkim potrzebami użytkowników.

W najnowszej wersji wprowadzono następujące poprawki:

  • ulepszono algorytm wygładzania konturu,
  • ulepszono i uproszczono metodę dodawania danych,
  • ułatwiono eksport plików poprzez Kreator Eksportowania,
  • udoskonalono wydajności w przekroju 3D,
  • ulepszono kompatybilność z usługami WMS / WMTS.

Dodano kilka nowych, przydatnych funkcjonalności, m.in.:

  • możliwość klasyfikacji punktów w rozdzielczości mniejszej niż 100%,
  • możliwość zaznaczania punktów wyświetlanych w widokach,
  • możliwość zmiany ścieżki projektu w trakcie pracy,
  • dodanie zakładki z właściwościami układów współrzędnych oraz możliwością wyboru konkretnego układu.

Ponadto w wersji 2017.1 pojawiły się zaktualizowane paski narzędziowe: Feature Edit Toolbar, Feature Analyst Dialog oraz Point Cloud Task. Pierwszy z nich zawiera wiele narzędzi do wyświetlania, wybierania, tworzenia i edytowania obiektów. Pasek Feature Analyst Dialog posiada dodatkowe narzędzia ułatwiające wyświetlanie i edycję atrybutów obiektów oraz tabel. Dodatkowo pojawiła się także możliwość testowania analizy. Z kolei w pasku Point Cloud Task dodano narzędzie Generowania Siatki.

Aby jeszcze lepiej poznać nowe możliwości i zastosowania LP360 zapraszamy na stronę: http://lp360.com/Help/Content/release2017.1.htm

Dystrybucją oprogramowania LP360 zajmuje się firma ProGea 4D, która jest wyłącznym dostawcą tego oprogramowania w Polsce i krajach bałtyckich.

Adrian Kujda, ProGea 4D sp. z o.o.

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment