logo gisplay

Mapa zagrożeń przestępstwami na tle seksualnym już dostępna

Policja uruchomiła kolejną mapę. Tym razem sprawdzimy na niej  zagrożenia przestępstwami na tle seksualnym.

Mapa uruchomiona została na podstawie rozporządzenia podpisanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dane prezentowane na mapie zaczerpnięte są z Krajowego Systemu Informacji Policji (KSIP) oraz Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości). Wszystko to związane jest z wejściem w życie w dniu 1 października ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

Na policyjnej mapie zamieszczone są m.in. informacje o przestępstwach popełnionych od początku 2015 roku. Ponadto pojawiły się też dane o liczbie osób przebywających w Polsce, które zostały ujęte w Rejestrze prowadzonym przez MS. Na mapie nie ma danych osobowych przestępców, ale informacja statystyczna. Mapa przedstawi ocenę zagrożenia przestępczością na tle seksualnym na obszarze miejscowości, gmin, powiatów, województw i całego kraju. Przestępstwa popełnione w internecie odnoszą się tylko do obszaru całego kraju.

Link do mapy

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment