logo gisplay

Powiat koniński już wkrótce będzie miał nowe zdjęcia lotnicze

W powiecie konińskim rusza realizacja projektu, efektem którego będzie dostęp do aktualnych danych przestrzennych. Już w październiku zaplanowano naloty fotogrametryczne.

Umowę na realizację projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnianie elektronicznych usług publicznych” podpisano 29 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu, choć faktycznie działania związane z jego realizacją trwają od ubiegłego roku. Głównym celem projektu jest usprawnienie obsługi klienta i funkcjonowania administracji samorządowej poprzez wdrożenie nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych w 15 jednostkach samorządu terytorialnego (powiat koniński + 14 gmin).

Efektem projektu będzie wdrożenie rozwiązań mających zapewnić publiczny dostęp do aktualnych danych przestrzennych partnerów projektu (np. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, wypisy z rejestrów gruntów itp.). Projekt ma usprawnić i poprawić jakość szeroko rozumianej informacji przestrzennej oraz upowszechnić dostęp do informacji publicznej.

Ważną częścią projektu jest pozyskanie pionowych zdjęć fotogrametrycznych, które posłużą do przygotowania cyfrowej mapy powiatu konińskiego. Naloty prowadzone będą w październiku, ale tylko wtedy, kiedy pozwoli na to pogoda. Jak podkreśla Katarzyna Rejniak, kierownik projektu, w takim zakresie zdjęć tego terenu nie wykonywano od kilkudziesięciu lat. Podczas wykonywania prac na terenie powiatu konińskiego oznaczonych będzie ponad 300 fotopunktów, które będą malowane na drogach oraz wykładane np. na polach. Wykonawcą zdjęć jest konsorcjum firm: OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga i MGGP Aero Sp. z o.o. z Tarnowa.

Źródło: Powiat Koniński

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment