logo gisplay

Nowe narzędzia w Geoportalu Województwa Łódzkiego

Geoportal Województwa Łódzkiego wzbogacił się o dwa nowe narzędzia - „Wysokość (NMT)” oraz „Profil terenu”.

„Wysokość (NMT)” umożliwia odczytanie wysokości w metrach n.p.m. dla dowolnego punktu na mapie. Należy najpierw wybrać narzędzie z Menu Narzędzia, a następnie kliknąć w wybrany obszar na mapie.

„Profil terenu” także jest uruchamiany z Menu Narzędzia. Pozwala on na wyznaczenie profilu terenu na podstawie zaznaczonej na mapie osi jego przebiegu, a następnie wybraniu przycisku „Generuj profil”. Wygenerowany „Profil terenu” otwiera się w nowym oknie, gdzie można dodatkowo: dodać rzędną wysokościową, przeskalować wykres profilu, zmienić jego kolor, a także wyeksportować do pliku o rozszerzeniu JPG, PDF oraz wydrukować.