logo gisplay

GeoLOG w nowej odsłonie

Dostępna jest nowa wersja aplikacji Centralnej Bazy danych Geologicznych GeoLOG, która jeszcze bardziej ułatwia dostęp do danych, jest bardziej efektywna i ma nowe możliwości.

Aplikacja Centralnej Bazy danych Geologicznych GeoLOG działa od 2015 roku. Przez ten czas była systematycznie rozbudowywana o nowe zasoby danych i podlegała drobnym, modyfikacjom. Modernizacja była niezbędna ze względu na zmiany zachodzące w standardach budowania aplikacji oraz ze uwagi na rosnące wymagania bezpieczeństwa współczesnych przeglądarek internetowych. Z tego też powodu zmianie ulega adres, pod jakim można znaleźć w sieci GeoLOG-a. Teraz będzie on dostępny tylko przez zabezpieczone certyfikatem bezpieczeństwa szyfrowane połączenie: https://geolog.pgi.gov.pl.

W trakcie prac modernizacyjnych zrezygnowano z niektórych dość trudnych w obsłudze – a przez to rzadko używanych – funkcji na rzecz prostszych i bardziej przydatnych, takich jak wyszukiwanie tekstowe z listy wszystkich 73 map.

Konfiguracja najważniejszej części aplikacji, czyli okna mapy została podzielona na cztery zakładki:

 • Dziedziny – bloki tematyczne, z łatwo dostępną podręczną informacją o zestawach mapowych.
 • Mapy – wybieranie usług mapowych do wyświetlenia. Okienko wyszukiwania na górze ułatwia wyszukanie odpowiedniej warstwy, co znacznie ułatwia wybranie z długie listy. W tej zakładce również zmienia się kolejność warstw. W tym celu należy nacisnąć i przez chwilę przytrzymać daną warstwę a następnie przesunąć ją w odpowiednie miejsce.
 • Warstwy – włączanie i wyłączanie widoczności warstw wewnątrz usług mapowych oraz dostosowanie ich przezroczystości.
 • Podkłady – wybór mapy podkładowej spośród 8 różnych kompozycji.

Wszystkie dane dostępne w aplikacji pochodzą z serwerów Centralnej Bazy Danych Geologicznych (CBDG). Aplikacja GeoLOG prezentuje aktualnie 13 grup tematycznych danych geologicznych:

 • Otwory, punkty badawcze;
 • Kartografia geologiczna powierzchniowa;
 • Kartografia geologiczna wgłębna;
 • Geologia inżynierska;
 • Hydrogeologia;
 • Geofizyka;
 • Geologia morza;
 • Surowce mineralne;
 • Geochemia;
 • Geotermia;
 • Geozagrożenia, antropopresja;
 • Georóżnorodność;
 • Mapy historyczne.

Każda z tych grup zawiera nawet po kilka map, które często posiadają wiele warstw. Są one generowane z 73 usług REST, które publikuje serwer danych przestrzennych CBDG. Równolegle wiele z tych usług jest udostępnianych także w formatach WMS i WFS do wykorzystania przez użytkowników w inny, dowolny sposób. Łącznie z warstwami podkładowymi aplikacja zawiera ponad 200 warstw informacyjnych.

Aplikację GeoLOG można pobrać nieodpłatnie na urządzenia mobilne.

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018