logo gisplay

Nowe Studium Wrocławia w miejskim geoportalu

Uchwalone kilka dni temu nowe Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia dostępne jest już we wrocławskim SIP-ie.

Nowe Studium Wrocławia Rada Miejska uchwaliła w dniu 11 stycznia 2018 roku. Studium określa politykę przestrzenną, opracowywaną dla całego obszaru miasta. Na podstawie tego dokumentu wydawane są później różne decyzje administracyjne, ma on też ogromny wpływ na kształtowanie przestrzeni miejskiej. Dla każdej jednostki w Studium stworzono kartę, gdzie określone są podstawowe dane o terenie, określone są wyzwania dla tych terenów, one również uwzględniają wszystkie wnioski, które pojawiły się podczas konsultacji z mieszkańcami. 

Karty jednostek urbanistycznych można wyświetlić na interaktywnej mapie Studium 2018. Są one rozszerzone o możliwość rozwinięcia ich fragmentów i odkrycia ich miejsca w tekście dokumentu.

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018