logo gisplay

Styczniowe posiedzenie Rady IIP

Rada IIPW dniu 22 stycznia 2018 roku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

W trakcie posiedzenia Mirosław Migacz z Wydziału Informacji Geoprzestrzennej w Departamencie Programowania i Koordynacji Badań Głównego Urzędu Statystycznego przedstawił prezentację na temat „Przegląd stanu IIP w Polsce - tematy danych przestrzennych Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego”. Dyskusja dotyczyła zadań realizowanych w zakresie danych przestrzennych z dwóch tematów danych przestrzennych z załącznika III Dyrektywy INSPIRE: jednostki statystyczne i rozmieszczenie ludności. Poruszono tematykę funkcjonowania Portalu Geostatycznego, konsultacji społecznych na potrzeby realizacji spisu ludności i mieszkań w 2021 r.

Z kolei Marcin Grudzień z Departamentu Informatyzacji Zasobów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przedstawił prezentację na temat „Działań i inicjatyw w obszarze INSPIRE na poziomie UE”. Dyskusja dotyczyła zarządzania i udostępniania zasobów geoprzestrzennych w obszarze INSPIRE. Poruszana została kwestia sprawozdawczości i jej zgodności z wytycznymi technicznych oraz standardami metadanych. Omówiono zakres działania grup MIG-P i MIG-T. Poruszono tematykę Programu COPERNICUS i CORINE oraz możliwość konkurowania polskich firm na poziomie europejskim w obszarze infrastruktury informacji przestrzennej i geoinformacji.

Przewodniczący Rady IIP przedstawił „Sprawozdanie z działalności Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej za rok 2017” oraz „Plan Pracy Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej na rok 2018”. Członkowie Rady upoważnili Przewodniczącego Rady IIP do przedstawienia sprawozdania i planu ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji.

Rada IIP przyjęła propozycję dopisania nowych kandydatów do Zespołu ds. bodowy modeli 3D/4D. Omówiono także sprawy organizacyjne.

Źródło: Rada IIP

 

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018