logo gisplay

Powstanie morski geoportal

Granice administracyjne polskich obszarów morskich (fot. MGMiŻŚ)Rusza budowa System Informacji Przestrzennej w Administracji Morskiej (SIPAM). Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ogłosiło właśnie pierwszy przetarg na zarządzanie projektem.

Celem Projektu SIPAM jest stworzenie rozwiązania gwarantującego każdemu użytkownikowi dostęp do danych przestrzennych dotyczących obszarów morskich w jednolitym formacie zapewniającym wzajemną spójność. System usprawnieni działania administracji morskiej oraz podmiotów zewnętrznych poprzez szybki dostęp do jednolitych danych przestrzennych oraz łatwe ich wyszukiwanie. Dane dostępne będą poprzez geoportal administracji morskiej. Dzięki budowie SIPAM możliwe będzie znaczące usprawnienie procesu aktualizacji danych w PRG oraz uruchomienie usług udostępniających dane przestrzenne zgodnych ze standardami OGC.

Projekt SIPAM jest kolejnym krokiem związanym z szeregiem działań podejmowanych na poziomie ogólnokrajowym jak i lokalnym dotyczących wdrażania dyrektywy INSPIRE oraz jej implementacji poprzez ustawę o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej. Rozwiązanie techniczne zastosowane w projekcie, a wynikające wprost z Dyrektywy INSPIRE, sprawiają, że projekt SIPAM będzie interoperacyjny na poziomie różnych projektów realizowanych zgodnie z tą dyrektywą w Polsce jaki i krajach Unii Europejskiej (np. geoportal.gov.pl, geoserwis.gdos.gov.pl, inspire.gios.gov.pl, geo.stat.gov.pl).

Projekt realizowany jest przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ) wraz z urzędami morskimi w Gdyni, Słupsku i Szczecinie. Koszt projektu oszacowano na 5 971 782 zł. Całość ma być gotowa za niecałe 3 lata.

Przetrag "Zarządzanie projektem, rozliczenie finansowe i odbiór projektu System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM)” ogłoszono na stronie BIP MGMiŻŚ. Termin składania ofert mija 7 lutego 2018 r. o godz. 11.

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

INTERGEO 2018

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
IV Forum Geodezja Przedsiębiorcy Studenci (GPS)

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018