logo gisplay

Konkurs prac dyplomowych z zakresu kartografii, geomatyki i geoinformacji

Można już zgłaszać się do X Jubileuszowego Ogólnopolskiego Konkursu Prac Dyplomowych z zakresu kartografii, geomatyki i geoinformacji dla studentów wyższych uczelni, który odbędzie się 25 maja 2018 r. na Wojskowej Akademii Technicznej.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace dyplomowe z zakresu kartografii i geoinformacji realizowane w roku akademickim 2017/2018. Zgłoszone mogą zostać maksymalnie dwie prace danego opiekuna. W ramach konkursu należy przygotwoać prezentację pracy w formie posteru (format 70x100 cm) oraz w formie 5-minutowej prezentacji.

Kryteria oceny:

  • Oryginalność problemu naukowego;
  • Wskazanie utylitarnego celu pracy;
  • Zastosowane metody wizualizacji kartograficznej;
  • Walory graficzno-estetyczne prezentowanego posteru;
  • Sposób werbalnej prezentacji posteru przez autora (czas prezentacji ok. 5 minut).

Konkurs odbędzie się pod patronatem Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej oraz Przewodniczącego Zarządu Oddziału Kartograficznego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Termin zgłoszenia prac do konkursu upływa 15 maja 2015 r. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: http://tiny.pl/gng9z

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018