logo gisplay

Ponad 5,2 mln zł z budżetu państwa na RIIP województwa zachodniopomorskiego

Minister Inwestycji i Rozwoju dofinansował środkami budżetu państwa w wysokości ponad 5,2 mln zł budowę Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, realizowaną w ramach RPO na lata 2014-2020.

Celem projektu jest uruchomienie e-usług publicznych umożliwiających obsługę mieszkańców i przedsiębiorców (także przez urządzenia mobilne) w zakresie spraw związanych z szeroko rozumianą gospodarką przestrzenną województwa. Projekt zakłada m.in. rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury teleinformatycznej przez zakup nowego sprzętu, cyfryzację istniejących baz danych i rejestrów oraz utworzenie węzłów przetwarzania i gromadzenia danych na poziomie województwa i powiatu. W ramach projektu zakłada się utworzenie zaplecza informatycznego dla jednostek realizujących zadania publiczne w województwie w zakresie świadczenia e-usług (zakup sprzętu i oprogramowania).

Przekazanie Samorządowi Województwa Zachodniopomorskiego kwoty 5 257 058,00 mln zł stanowi wypełnienie zapisów Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Zachodniopomorskiego, na podstawie którego Rząd RP sukcesywnie przekazuje środki budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego projektów realizowanych ze środków regionalnych programów operacyjnych.

Źródło: MIiR