logo gisplay

Geoinformatyka oraz Geoinformacja na AGH

Geoinformatyka oraz Geoinformacja to dwa nowe kierunki, które pojawiły się w ofercie kształcenia Akademia Górniczo-Hutniczej w Krakowie na rok akademicki 2018/2019.

Geoinformatyka – Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Kierunek oferuje:

  • kształcenie międzyobszarowe łączące informatykę z naukami o Ziemi i środowisku,
  • nabycie umiejętności informatycznych i programistycznych niezbędnych do rozwiązywania problemów występujących we współczesnych gałęziach gospodarki i administracji,
  • wiedzę teoretyczną z zakresu informatyki i geoinformatyki niezbędną do efektywnego wykorzystania najnowszych technologii IT,
  • wszechstronne kształcenie umiejętności praktycznych poprzez zajęcia laboratoryjne, projekty grupowe, seminaria i praktyki zawodowe w wiodących przedsiębiorstwach branżowych,
  • unikatowe na rynku krajowym kształcenie ukierunkowane na zdobywanie, analizowanie i przetwarzanie danych przestrzennych za pomocą zaawansowanych systemów informatycznych i geoinformatycznych.

Absolwent kierunku będzie posiadać wiedzę i doświadczenie, które uczynią go konkurencyjnym na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Będzie przygotowany do podjęcia zatrudnienia m.in. w firmach informatycznych, geoinformatycznych, geodezyjnych, administracji samorządowej i państwowej, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także w instytutach badawczych.

Szczegółowe informacje

 

Geoinformacja – Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Kierunek oferuje m.in. uzyskanie kwalifikacji związanych z wdrażaniem polityki unijnej dotyczącej danych przestrzennych (Dyrektywa INSPIRE). W szczególności dotyczy to środków prawnych, organizacyjnych i technicznych wraz z powiązanymi z nimi usługami oferującymi powszechny dostęp do danych przestrzennych na terenie Unii Europejskiej. Mają one wspomagać organy administracji i inne jednostki w podejmowaniu decyzji w zakresie działań mogących mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na środowisko. Główne cele kształcenia są związane również z założonymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych kierunkami rozwoju w kontekście zarządzania globalnymi danymi przestrzennymi, do których należą m.in. opracowanie programów kształcenia dla specjalistów do pracy z wielkim strumieniem danych przestrzennych, modelowanie geodanych w celu opisu zjawisk na podstawie danych dostępnych z sieci, teledetekcyjne pozyskanie informacji, tworzenie oraz zarządzanie bazami danych przestrzennych.

Absolwent kierunku będzie przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach oraz instytucjach działających w sektorze informatyki, geodezji i kartografii, ochrony lub inżynierii środowiska, które zajmują się tworzeniem, zbieraniem, przetwarzaniem, zarządzaniem i udostępnianiem informacji, w tym informacji powiązanej z przestrzenią. Mogą to być m.in. przedsiębiorstwa wykorzystujące geoinformację, szczególnie w sektorach gospodarki związanej np. z planowaniem przestrzennym, zarządzaniem kryzysowym, geomarketingiem, telekomunikacją, energetyką, budownictwem, logistyką i transportem, ochroną środowiska, geologią, meteorologią i klimatologią i hydrologią.

Szczegółowe informacje

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018