logo gisplay

Badania dotyczące wykorzystania danych satelitarnych w pracy administracji

Zalany Sandomierz na zdjęciu satelitarnym podczas powodzi w 2016 rokuPolska Agencja Kosmiczna rozpoczęła badanie ankietowe dotyczące wykorzystania danych satelitarnych w pracy administracji. Jego wyniki posłużą do stworzenia programu edukacyjno-szkoleniowego dla pracowników administracji w zakresie stosowania zobrazowań i usług opartych na danych satelitarnych.

Na stronie internetowej PAK została opublikowana ankieta skierowana do przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej, którzy potencjalnie mogą być adresatami szkoleń dotyczących zastosowania danych satelitarnych w realizacji zadań administracji. Pytania ankietowe dotyczą m.in.: źródeł zobrazowań, programów i produktów, z jakich korzystają urzędnicy sięgając po dane satelitarne, zadań, w realizacji których je wykorzystują, rozdzielczości danych najbardziej pożądanej do skutecznej realizacji zadań, ograniczeń w zakresie stosowania danych satelitarnych oraz obszaru tematycznego, który powinien być uwzględniony w programie szkoleń.

Informacja o ankiecie została rozesłana do prawie 500 podmiotów - jednostek samorządu terytorialnego: urzędów wybranych gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich oraz administracji rządowej i instytucji podległych czy przez nią nadzorowanych.

Dane pozyskane w ramach ankiety zostaną wykorzystane w pracach Polskiej Agencji Kosmicznej związanych z opracowaniem programu edukacyjno-szkoleniowego dla administracji. Celem programu jest poszerzenie wiedzy urzędników i ich kompetencji związanych z narzędziami służącymi doborowi i wykorzystaniu danych satelitarnych w codziennej pracy oraz budowanie świadomości korzyści płynących z zastosowania tych danych w procesach decyzyjnych.

Polska Agencja Kosmiczna jest odpowiedzialna za opracowanie programu edukacyjno-szkoleniowego jako partner projektu „System operacyjnego gromadzenia udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku – Sat4Envi” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Projekt jest realizowany przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk i Akademickim Centrum Komputerowym CYFRONET AGH.

Więcej informacji o Sat4Envi i badaniach na stronie: https://polsa.gov.pl/projekty/sat4envi

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018