logo gisplay

Nabór kandydatów do Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Rada IIPMinister Inwestycji i Rozwoju poszukuje kandydatów do składu Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Swoich przedstawicieli mogą zgłaszać instytucje naukowe lub organizacje pozarządowe.

Od 21 czerwca 2018 r. przy ministrze właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa działa Rada Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. poz. 1090) minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wystąpić do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o wyznaczenie nowych członków Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej, wybranych spośród przedstawicieli instytucji naukowych lub organizacji pozarządowych.

Do zadań Rady należy:

  • opiniowanie, na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, projektów aktów prawnych, standardów, przedsięwzięć organizacyjnych, naukowych i edukacyjnych, planów i sprawozdań dotyczących infrastruktury, w tym dotyczących koordynacji i współdziałania oraz kontaktów z Komisją Europejską;
  • występowanie z inicjatywami dotyczącymi usprawnienia infrastruktury pod względem organizacyjnym i technicznym oraz rozszerzenia jej zakresu tematycznego.

Propozycje przedstawicieli do składu Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej można zgłaszać do 17 sierpnia 2018 r. na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018