logo gisplay

Nowa ortofotomapa Wrocławia z 2018 r.

Galeria Wroclavia na nowej ortofotomapie Wrocławia z 2018 r. (for. SIP Wrocławia)W Systemie Informacji Przestrzennej Wrocławia dostępna jest już nowa ortofotomapa miasta opracowana na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w kwietniu 2018 roku.

Nowa fotomapa o rozdzielczości terenowej 4 cm obejmuje całość obszaru Wrocławia (nie ustanowiono fragmentów niejawnych) oraz niewielki margines terenu poza jego granicami. Naloty wykonano dokładnie 6-7 kwietnia 2018;

Wykonawcą zamówienia jest konsorcjum w składzie: OPEGIEKA Sp. z o.o., GISPRO Sp. z o.o. W porównaniu do lat poprzednich, tegoroczna ortofotomapa jest nieco mniej atrakcyjna wizualnie ze względu na czas wykonania - jeszcze przed okresem intensywnej wegetacji. Dzięki temu jednak, w większości zastosowaniach, jej użyteczność jest istotnie wyższa (rozwijające się liście nie zasłaniają dróg i elementów zabudowy). W najnowszej ortofotomapie udało się też (dzięki odpowiednim zapisom specyfikacji zamówienia) zmniejszyć efekt „kładzenia” się budynków co poprawiło końcową jakość opracowania.

Nowa ortofotomapa została też opublikowana jako ogólnodostępny serwis WMS - http://gis1.um.wroc.pl/arcgis/services/ogc/OGC_ortofoto_2018/MapServer/WMSServer?

a także dostępna za pomocą usługi WMTS - http://gis1.um.wroc.pl/arcgis/rest/services/ogc/OGC_ortofoto_2018/MapServer/WMTS

Źródło: SIP Wrocławia

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018