logo gisplay

Nowości w MSIP Gliwic

Nowości w MSIP Gliwic Miejski System Informacji Przestrzennej Gliwic został wzbogacony o trzy nowe, bardzo przydatne geoportale. Można już korzystać z internetowych zbiorów danych na temat zabytków i zieleni miejskiej, udostępniono także zasoby planistyczne miasta.

W Geoportalu Zabytków zostały umieszczone wszystkie obiekty zabytkowe na terenie Gliwic – zarówno te wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków, jak i włączone do gminnej ewidencji zabytków. Na potrzeby aplikacji wykonana została kompletna cyfrowa baza zabytków miejskich. W geoportalu kilkoma ruchami myszy można pobrać opis obiektu, sprawdzić lokalizację i zobaczyć zdjęcie.

Zieleń miejska także została zinwentaryzowana. Kształty, rozmiary i położenie obiektów odtworzono na podstawie zdjęć lotniczych, ortofotomapy i innych produktów fotogrametrycznych. W ten sposób pozyskano i udostępniono w portalu lokalizację lasów, parków, ogrodów działkowych, trawników i pól uprawnych. Można nawet sprawdzić, czy w konkretnym szpalerze rosną drzewa iglaste, czy liściaste. Żeby zapoznać się z tymi danymi należy w MSIP-ie wybrać profil Zieleń miejska.

Trzecim udogodnieniem, które opracowano i wdrożono w ramach MSIP-u, jest Geoportal Planistyczny. Urzędnicy przerysowali i opisali atrybutami rysunki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do wersji cyfrowych. Wszystkie teksty przyjętych w Gliwicach uchwał dotyczących zagospodarowania przestrzennego zostały w pełni zintegrowane z mapą MSIP-u. W ten sposób każdy mieszkaniec i inwestor ma dostęp do aktualnych danych o istniejącym i planowanym zagospodarowaniu przestrzennym. Obsługa portalu planistycznego nie powinna sprawić nikomu problemu – na stronie udostępnione zostały filmy instruktażowe, które w przystępny sposób wyjaśniają zasady korzystania z systemu.

Dzięki wprowadzonym w geoportalu e-usługom wnioski i uwagi do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego można zgłaszać elektronicznie, z poziomu interaktywnej mapy. Z tej możliwości mogą swobodnie korzystać między innymi osoby niepełnosprawne, w tym niedowidzące i niedosłyszące – e-usługi są zgodne z wymaganiami WCAG 2.0. Dostępna jest również wersja anglojęzyczna geoportalu.

Cały Miejski System Informacji Przestrzennej jest dostępny na stronie msip-mapa.um.gliwice.pl. Projekt „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach” został dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Źródło: UM Gliwice

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018