logo gisplay

Szansa na stypendium dla młodych naukowców

Do końca listopada można składać wnioski w XI edycji konkursu na Stypendium naukowe im. Anny Pasek dla młodych naukowców wykorzystujących w swoich badaniach GIS.

Adresatami stypendium są doktoranci polskich instytucji naukowych (w tym doktoranci w trudnej sytuacji materialnej), podejmujący tematykę z zakresu dowolnej dyscypliny naukowej, jednak stosujący w swych badaniach techniki i narzędzia GIS oraz teledetekcji środowiska. Dodatkowo wyniki ich badań powinny mieć znaczenie praktyczne.

Stypendium w wysokości 25 000 zł, podzielona jest na dwie części: grant badawczy – do maksymalnej kwoty 15000 zł, przeznaczony na realizację rocznego projektu badawczego oraz stypendium personalne - 10000 zł, pozostające w gestii Stypendysty. Grant badawczy podlega rozliczeniu, w przeciwieństwie do stypendium personalnego, wolnego od rozliczenia.

Najnowsza, XI edycja Konkursu, ponownie stawia nacisk przede wszystkim na jakość projektu stypendialnego. Ma to na celu zachęcenie do udziału w Konkursie młodszych Doktorantów, którzy choć nie posiadają znacznego dorobku, posiadają oryginalne i interesujące pomysły badawcze.

Osoba ubiegająca się o Stypendium, musi spełniać wszystkie poniższe warunki:

  • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
  • jest doktorantem, uczestnikiem pierwszego, drugiego lub trzeciego roku studiów doktoranckich, dowolnej uczelni lub placówki naukowej na terenie Polski (lub czwartego, w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego / wychowawczego),
  • na dzień 24 listopada 2017 nie ukończyła 30 lat (32 lat w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego / wychowawczego),
  • w prowadzonych przez siebie badaniach naukowych twórczo wykorzystuje narzędzia i techniki Systemów Informacji Geograficznej i/lub teledetekcji środowiska,
  • prowadzone przez nią badania mają potencjalne znaczenie praktyczne,
  • przedstawiony projekt badawczy i jego zadania nie są finansowane z innych źródeł.

Wnioski o przyznanie Stypendium można składać do 30 listopada 2018 r. Szczegóły na stronie www.annapasek.org

 

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

II edycja Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GIS w Stolicy 2018
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS

Galeria

XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018