logo gisplay

Geodezja Satelitarna - nowa specjalność na UP we Wrocławiu

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uruchamia nową specjalność - Geodezja Satelitarna - na studiach II stopnia (magisterskich) na kierunku Geodezja i Kartografia w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 w trybie stacjonarnym. Będzie to czwarta specjalność na studiach GiK oferowana przez UPWr. obok Geoinformatyki, Geodezji Gospodarczej oraz Gospodarki Nieruchomościami.

W ramach specjalności Geodezja Satelitarna studenci posiądą zaawansowaną wiedzę z zakresu m.in. metod opracowania danych multi-GNSS, analizy i przetwarzania obserwacji satelitarnych, nawigacji satelitarnej oraz dynamiki orbit sztucznych satelitów Ziemi. Ponadto studenci będą mogli wybrać 4 przedmioty z puli przedmiotów obligatoryjnych dla innych specjalności lub z puli przedmiotów do wyboru, w tym: bezzałogowe systemy latające w geodezji, fotogrametrię cyfrową, czy projektowanie i programowanie systemów GIS. Przedmioty na specjalności Geodezja Satelitarna będą prowadzone przez pracowników Zakładu Geodezji Satelitarnej oraz Zakładu Teledetekcji w Instytucie Geodezji i Geoinformatyki UPWr.

W ramach studiów będzie można posiąść wiedzę z zakresu pozyskiwania, przetwarzania, zarządzania i udostępniania obserwacji satelitarnych w precyzyjnym pozycjonowaniu GNSS, nawigacji satelitarnej, meteorologii GNSS, pomiarach pola magnetycznego i grawitacyjnego Ziemi oraz jego funkcjonałów. Absolwenci będą potrafili pozyskiwać oraz przetwarzać geodezyjne dane satelitarne, przedstawiać i prezentować wyniki analiz wraz z podaniem charakterystyki dokładnościowej i ograniczeń poszczególnych satelitarnych technik pomiarowych.

Rekrutacja na studia II stopnia rozpocznie się na początku 2019 roku i będzie dostępna dla wszystkich absolwentów studiów I stopnia kierunku Geodezja i Kartografia. Po ukończeniu studiów II stopnia i uwzględnieniu wiedzy zdobytej na pierwszym stopniu studiów, student może ubiegać się o nadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 3 „geodezyjne pomiary podstawowe” wymienionym w art. 43 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (po spełnieniu innych wymogów ustawowych). Szczegółowy plan studiów II stopnia dostępny jest tutaj.

Źródło: IGiG UP we Wrocławiu

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
Zaplanuj swoją przestrzeń i zdobądź indeks PW
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018