logo gisplay

Geoportal Warszawy: tereny zielone pod zarządem miasta

Geoportal Warszawy: tereny zielone pod zarządem miasta (fot. mapa.um.warszawa.pl)W stołecznym serwisie mapowym opublikowano nową warstwę: „Zarządcy terenów – Zarząd Zieleni m.st. Warszawy”.

Mapa dostępna jest w serwisie Warszawa Dzisiaj. Kolorem zielonym oznaczono na niej nieruchomości powierzone w zarządzanie i administrowanie Zarządowi Zieleni m.st. Warszawy. Po kliknięciu kursorem myszy na wybrany obszar dostępne są m.in. informacje o numerze działki ewidencyjnej, numerze obrębu oraz podstawie prawnej.

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment