logo gisplay

Podpisano umowę na budowę RZIIP Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej

Podpisano umowę na budowę RZIIP Aglomeracji Kalisko - OstrowskiejMiasto Kalisz rozpoczyna realizację projektu po nazwą „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”. Unikatowe w skali województwa przedsięwzięcie ma zadanie połączyć jak najwięcej danych ze wszystkich urzędów i umieścić je w geoportalach. 7 lutego podpisana została umowa z wykonawcą. Przewidywany czas zakończenia prac to I kwartał 2020 roku.

W imieniu Zamawiającego - Miasta Kalisza, będącego Liderem Projektu, umowę sygnował Grzegorz  Kulawinek, wiceprezydent Kalisza, a w imieniu Wykonawcy - firmy OPEGIEKA Elbląg, Sławomir Świderski, wiceprezes  zarządu.

Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej (w skrócie RZIIP AKO) to unikatowy w skali województwa wielkopolskiego projekt, realizowany na zasadzie partnerskiej współpracy 23 jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, gdzie Miasto Kalisz występuje w charakterze Lidera Projektu.

- RZIIP AKO jako System Informacji Przestrzennej, integrować będzie w sobie wiele dziedzin z zakresu: geodezji, urbanistyki, budownictwa, geografii, administracji, ochrony środowiska, informatyki, ekonomii, statystyki i wielu innych zbiorów danych, znajdujących się w zasobach urzędów jednostek powiatowych, miejskich gminnych. Przewiduje również opracowanie map akustycznych dla Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego, czy też ewidencji dróg i mostów. RZIIP AKO ma być odpowiedzią na wyzwania dnia dzisiejszego w zakresie udostępniania i jawności danych. Umożliwić szybki i powszechny dostępu do ogromnej ilości danych będących w zasobach m.in. miejskich, gminnych czy powiatowych, dzięki zastosowaniu technologii GIS – informuje Paweł Luciński z Wydziału Geodezji i Kartografii  zajmujący się Systemem Informacji Przestrzennej.  

Do kogo skierowany jest projekt?

Właściwie do wszystkich. Przede wszystkim mieszkańców aglomeracji, ale też innych zainteresowanych, urzędników, inwestorów. Powiązanie danych z różnych systemów informatycznych z całej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, a następnie udostępnienie ich w sposób czytelny pozwoli na zapoznawanie się z informacją bez wychodzenia z domu. Prezentacja m.in. danych geodezyjnych, planów zagospodarowania terenu, terenów inwestycyjnych, map tematycznych, zdarzeń (np. pożarów) odpowiadać ma podstawowej idei – otwartości danych i powszechnemu dostępowi do nich.

Zasób danych RZIIP AKO stanowić będą grupy tematyczne takie jak:

 • Zagospodarowanie Przestrzenne,
 • Gospodarka Mieniem Komunalnym,
 • Komunikacja i Drogi,
 • Sprawy Społeczne, Mieszkaniowe i Obywatelskie,
 • Zarządzanie Kryzysowe / Bezpieczeństwo,
 • Środowisko, Rolnictwo, Gospodarka Komunalna,
 • Wyborcza / Budżet Obywatelski,
 • Finanse / Podatki
 • Kultura / Sztuka / Sport / Turystyka,
 • Edukacja,
 • Urząd,
 • Ortofotomapa dla terenu AKO,
 • Zdjęcia ukośne dla Miasta Kalisza i Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
 • Ewidencja dróg i obiektów mostowych dla JST uczestników projektu (z wyłączeniem miasta Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego),
 • Mapy akustyczne dla Miasta Kalisza i Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Przeniesienie danych do postaci cyfrowej pozwoli na łatwiejsze ich odszukiwanie i weryfikowanie. Powiązanie z różnymi systemami (np. dane geodezyjne z ogłoszeniami o sprzedaży terenów pod inwestycje) skróci czas potrzebnydo przetwarzania i analizowania danych. Udostępnienie większości danych  umożliwi zmniejszenie zapytań o dostęp do informacji publicznej. Zaoszczędzi to czas i pieniądze użytkownikom systemu, poprzez ograniczenie wizyt w urzędach.

Celem projektu jest również wzrost poziomu wykorzystania technologii informatyczno-komunikacyjnych w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego (JST) Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej (AKO) - głównie w obszarze danych przestrzennych, w tym przede wszystkim w codziennych kontaktach urzędów z odbiorcami usług publicznych, tj. mieszkańcami, partnerami społeczno-gospodarczymi, instytucjami zewnętrznymi, czy wreszcie pomiędzy samymi JST tworzącymi AKO.

Całkowity koszt realizacji projektu to prawie 8.000.000 zł. Kwota ta jest wysoka, ale aż 83%  pokryje dofinansowanie ze środków UE w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie 2.1.3. Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT i OSI. Dzięki temu wszystkie jednostki samorządu terytorialnego biorące udział w projekcie partycypują wyłącznie w kwocie tak zwanego wkładu własnego na poziomie około 17% kosztów projektu.

Oprac. Karina Zachara, UM Kalisza

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018