logo gisplay

GUS wydał Atlas Przedsiębiorstw

Kierunki pochodzenia kapitału zagranicznego w Polsce w 2017 r. (fot. GUS)Atlas Przedsiębiorstw jest pierwszym opracowaniem graficznym, przygotowanym przez Główny Urząd Statystyczny, przedstawiającym w tak szerokim zakresie dane dotyczące przedsiębiorstw niefinansowych w postaci bogatego zestawu map i wykresów.

W Atlasie przedstawiono dane statystyczne m.in. dotyczące pracujący i wynagrodzeń, nakładów inwestycyjnych, działalności innowacyjnej oraz technologii informacyjno-telekomunikacyjnych czy udziału kapitału zagranicznego. Publikacja prezentuje stan oraz przebieg procesów i zjawisk zachodzących w przedsiębiorstwach niefinansowych w 2017r. w układzie województw. W celu zilustrowania zmian w czasie, wybrane zagadnienia przedstawiono także w retrospekcji wieloletniej.

Przedsiębiorstwa niefinansowe to osoby prawne, jednostki nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zaklasykowane według PKD 2007.

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018