logo gisplay

Nowe stowarzyszenie będzie promować pomiary lotnicze w Europie

Nowe stowarzyszenie promujące pomiary lotnicze w Europie (fot. OPEGIEKA)Kilka wiodących firm na europejskim rynku fotolotniczym zjednoczyły się, aby utworzyć nowe stowarzyszenie promujące korzyści z wykonywania pomiarów lotniczych dla szerszego sektora - komercyjnego i rządowego.

Podobnie jak w zamyśle utworzenia działalności MAPPS w Stanach Zjednoczonych (krajowe stowarzyszenie firm w dziedzinie geodezji, danych przestrzennych i systemów informacji geograficznej), 6 czerwca zostało utworzone Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Lotniczego (EAASI), a wkrótce potem odbyło się pierwsze spotkanie Zarządu Stowarzyszenia. Obecni byli Simon Musäus, senior vice president COWI, który został wybrany na Prezesa EAASI, Andre Jadot, Prezes Eurosense i nowo mianowany wiceprezes oraz Rachel Tidmarsh, Prezes Bluesky International wyznaczona na stanowisko skarbnika stowarzyszenia. 

Obecni byli także członkowie-założyciele: Giovanni Banchini, Prezes CGR SPA, Aicke Damrau, Prezes GeoFly, Klaus Legat, kierownik regionalny firmy Vermessung AVT oraz Florian Romanowski, Prezes OPEGIEKA.

 „Jestem bardzo dumny, że mogę być częścią tego ważnego rozdziału w historii pomiarów lotniczych w Europie”, skomentował Simon Musäus, Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Lotniczego.„Pracując razem nie bacząc na granice geograficzne, podziały polityczne i możliwości biznesowe możemy stworzyć platformę, dzięki której nasza branża może rozwinąć się w przyszłości.” 

Florian Romanowski, Prezes OPEGIEKA w Elblągu, Członek Zarządu EAASI, komentuje: „branża fotolotnicza w Europie postanowiła zrzeszyć się i wyjść „z ukrycia”. Magazyny zawodowe, media branżowe w ogólności, poświęcają wiele uwagi, a przez to promocji pozyskaniu danych z powietrza, w szczególności przez drony, jak również satelity. Branża fotolotnicza, która „de facto” wykonuje lwią część pozyskania danych z powietrza, które znajdują rozległe zastosowanie w wielu miejscach gospodarki: geodezji, topografii, systemach informacji przestrzennej, ochronie środowiska etc., jest traktowana „po macoszemu”. Czas to zmienić. Mamy taką wolę poprzez pracę z naszymi przyszłymi członkami i nie tylko dla ich korzyści, ale w konsekwencji dla całego sektora publicznego i komercyjnego.” 

Po spotkaniu inauguracyjnym EAASI opublikowało statut spółki, w tym publiczny rodzaj manifestu, dokumenty założycielskie i plan działania. Obejmują one promowanie korzyści z wykonywania pomiarów lotniczych, podnoszenie świadomości z zakresu pomiarów lotniczych w takich dziedzinach jak cyfryzacja, systemy informacyjne i wirtualna rzeczywistość oraz zdefiniowanie, co należy rozumieć poprzez utrzymywanie, promocję i dobre praktyki w branży pozyskiwania danych lotniczych. 

Nowo wybrany zarząd EAASI zapowiedział również pierwsze Doroczne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się na początku grudnia 2019 roku oraz z niecierpliwością oczekiwany szczyt Aerial Survey Summit. Wydarzenia te wprowadzają w życie cel działania Stowarzyszenia, jakim jest ułatwienie tworzenia sieci, dostarczania informacji i promowania tworzenia zrównoważonego rynku dla branży geoinformacji z wykorzystaniem pomiarów lotniczych. Założyciele Stowarzyszenia zachęcają przedstawicieli branży z całej Europy do przyłączenia się i pracy nad tworzeniem przyszłości w zakresie przemysłu fotolotniczego w regionie.

Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Lotniczego (EAASI) jest spółką posiadającą osobowość prawną, non-profit zarejestrowaną w Brukseli, w Belgii.  

Celami organizacji są:

 • uświadomić użytkownikom i potencjalnym użytkownikom technologii geoinformacyjnych korzyści płynących z pomiarów lotniczych;
 • osiągnąć wysoką świadomość strategicznej roli danych pozyskanych z pomiarów lotniczych i roli, jaką odgrywają w procesach cyfryzacji, systemów informacyjnych i wirtualnej rzeczywistości- określać, utrzymywać i promować wymagania dotyczące jakości, bezpieczeństwa, etyki i biznesu w branży pomiarów lotniczych;
 • promować stosowanie międzynarodowych standardów zawodowych w dziedzinie gromadzenia danych geoprzestrzennych;
 • ułatwiać tworzenie sieci i zapewnić platformę dla regularnych kontaktów, wymiany informacji i współpracy między członkami
 • dostarczać członkom informacje o kierunkach rozwoju technologii
 • zapewnić, że wspólne interesy członków są reprezentowane w krajowych i międzynarodowych komisjach, które mają wpływ na członków;
 • doradzać i pomagać instytucjom, agencjom oraz organizacjom finansującym w sprawach dotyczących pomiarów lotniczych;
 • promować generowanie zrównoważonego rynku geoinformacji z wykorzystaniem pomiarów lotniczych;
 • podejmować wszelkie inne działania, które mogą sprzyjać realizacji powyższych celów, takie jak zawieranie umów, zatrudnianie personelu, leasing, kupno i sprzedaż nieruchomości. 

Stowarzyszenie składa się z członków i członków-obserwatorów. Kandydujący członkowie muszą spełniać następujące warunki:

 1. Mieć siedzibę i zatrudniać pracowników w wymienionych krajach: Albania, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Białoruś, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Kosowo, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Czarnogóra, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Rosja, Serbia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Holandia, Turcja, Ukraina, Wielka Brytania.
 2. Być prywatną spółką prawa handlowego. „Prywatna firma” oznacza, że ​​większość akcji znajduje się w rękach prywatnych.
 3. Użytkować statki powietrzne i sprzęt do zdjęć lotniczych i/lub skanowania w jednym lub kilku krajach wymienionych w punkcie (1).
 4. Członek lub organizacja członkowska powinna w pełni popierać cele Stowarzyszenia.

Każda organizacja, która nie kwalifikuje się do członkostwa w Stowarzyszeniu, może złożyć wniosek w charakterze członka-obserwatora. 

 Szczegóły na stronie www.eaasi.eu

 

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018