logo gisplay

Minister Inwestycji i Rozwoju wyróżnił osiągnięcia w dziedzinie geoinformacji

Minister Inwestycji i Rozwoju wyróżnił osiągnięcia w dziedzinie geoinformacji (fot.MIiR)Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński w dniu 28 czerwca 2019 r. wręczył nagrody za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

Konkurs ogłoszono 12 grudnia 2018 r. Do 31 stycznia 2019 r. wpłynęło do ministerstwa 28 wniosków spełniających wymogi formalne, w tym w kategorii:

 • prace dyplomowe – 19,
 • rozprawy doktorskie i habilitacyjne – 3,
 • krajowe publikacje – 2,
 • innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji – 4.

- Gratuluję wszystkim uhonorowanym. Geodezja i geoinformacja mają duży wpływ na proces inwestycyjno-budowlany. Dlatego szczególnie dziękuję za udział w konkursie tym, którzy wchodzą do zawodu – mówił minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

- To pierwszy taki konkurs w dziedzinie geoinformacji, która jest powszechnie obecna w naszym życiu codziennym i istotnie wspiera gospodarkę oraz administrację. Wręczane dzisiaj nagrody to docenienie wysiłków włożonych w rozwój geoinformacji i mam nadzieję, że zmotywują laureatów do dalszej intensywnej pracy – mówi prof. Waldemar Izdebski, Główny Geodeta Kraju.

Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju w kategorii prace inżynierskie

 • "Wykorzystanie lotniczego skanowania laserowego oraz dopasowania zdjęć lotniczych i scen satelitarnych w modelowaniu 3D wybranego obszaru Warszawy" – autorki: Klaudia Kapeluszna i Paulina Syrkosz, promotor: dr inż. Krzysztof Bakuła, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska.
 • "Analiza przestrzenna lokalnego rynku nieruchomości z wykorzystaniem oprogramowania GIS" – autor: Dominik Niekurzak, promotor: dr hab. inż. Radosław Cellmer, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju w kategorii prace magisterskie

 • "Analiza możliwości transformacji struktury typów danych zgodnych z obowiązującą normą PN-EW ISO 19107:2010 struktury typów zgodnych z nową propozycją normy" – autor: Andrzej Szeszko, promotor: dr inż. Zenon Parzyński, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska.
 • "Harmonizacja i integracja struktur informacyjnych na podstawie wybranych przykładów" – autorki: Anita Dylik i Magdalena Grudzień, promotor: dr inż. Zenon Parzyński, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska.
 • "Wykorzystanie technologii GIS w analizie zielonej i błękitnej infrastruktury dla obszaru zurbanizowanego i podmiejskiego" – autorki: Weronika Tulkowska i Monika Władyka, promotor: dr inż. Joanna Pluto-Kossakowska, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska.
 • "Opracowanie autorskiego systemu rejestracji i analizy zrzutów zanieczyszczeń z oczyszczalni ścieków w województwie łódzkim" – autor: Paweł Borek, dr inż. Artur Krawczyk, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie.

Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju w kategorii rozprawy doktorskie

 • "Opracowanie metody wyznaczania rozdzielczości geoinformacyjnej w cyfrowym modelu topograficznym" – autor: Bartłomiej Jan Bielawski, promotor: dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. PW, Wydział Geodezji i Kartografii, Politechnika Warszawska.

Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju w kategorii rozprawy habilitacyjne

 • "Metodyka i system przetwarzania danych pozyskiwanych masowo w celu numerycznego modelowania powierzchni z wykorzystaniem struktury GRID" – autor: Dariusz Gościewski, Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju w kategorii krajowe publikacje

 • "Zastosowanie aplikacji geoankiety i geodyskusji w partycypacyjnym planowaniu przestrzennym - dobre praktyki" – autorzy: Piotr Jankowski, Tomasz Kaczmarek, Zbigniew Zwoliński, Edyta Bąkowska, Michał Czepkiewicz, Łukasz Mikuła, Marek Młodowski, Cezary Brudka.

Nagroda Ministra Inwestycji i Rozwoju w kategorii innowacyjne rozwiązania

 • Budowa miejskich modeli 3D w oparciu o rozwiązanie smart3Dcity, SHH Sp. z o.o., Wrocław.
 • Usługa zbiorcza WMS danych ewidencji gruntów i budynków "Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów" (KIEG), Geo-System Sp. z o.o., Warszawa.

W edycji 2018 konkursu zespół oceniający zawnioskował o przyznanie dodatkowej nagrody w kategorii prace magisterskie, w formie dyplomu honorowego, pracy: "Analiza rozmieszczenia akcji gaśniczych w województwie łódzkim w latach 2014-2016" – autorka: Małgorzata Baran, promotor: dr hab. Stanisław Mordwa, Wydział Nauk Geograficznych Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki.

Źródło: MIiR

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018