logo gisplay

Geoportal Dolny Śląsk z nowym modułem „Kataster ciepła odpadowego".

Geoportal Dolny Śląsk z nowym modułem „Kataster ciepła odpadowego"Moduł prezentuje informacje o przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych zlokalizowanych na Dolnym Śląsku, które są emitorami ciepła odpadowego. Informacje zawarte w bazie  określają moc i temperaturę źródeł ciepła odpadowego. Przestrzenne umiejscowienie danych (geolokalizacja) jest kluczową cechą katastru.

Dane powstały w ramach międzynarodowego projektu CE-HEAT „Kompleksowy model wykorzystania ciepła odpadowego w regionach Europy Środkowej" („Comprehensive model of waste heat utilization in CE regions"). Liderem projektu jest E-Institute ze Słowenii a jego  dolnośląskim partnerem „Poltegor – Instytut" Instytut Górnictwa Odkrywkowego.

Co to jest ciepło odpadowe?

Ciepło odpadowe to energia w postaci ciepła, powstająca przy okazji innych procesów, która nie jest odbierana i wykorzystywana, a najczęściej rozpraszana. Ciepłem odpadowym jest na przykład ciepło spalin, pary wylotowej czy powstające w efekcie pracy procesorów. Jest nim też energia towarzysząca przemysłowym procesom chemicznym. Ciepło odpadowe w procesie produkcyjnym związanym z przetwarzaniem energii jest marnowane poprzez wypromieniowywanie czy celowe rozproszenie. Odzyskiwanie tej energii, choć w wielu przypadkach trudne, jest korzystne, zarówno z punktu widzenia efektywności, jak i ograniczenia wpływu na środowisko. Wychwyt i wykorzystanie energii z ciepła odpadowego oznacza, że nie trzeba jej dodatkowo wytwarzać. Wykorzystanie ciepła odpadowego może być rozwiązaniem przyczyniającym się do obniżenia kosztów produkcji energii, a co za tym idzie – jednym ze sposobów na mniejszą eksploatację nieodnawialnych źródeł energii oraz ochronę środowiska.

Źródło: WGiK UMWD

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018