logo gisplay

Kolejowe tereny zamknięte w Geoportalu

Kolejowe tereny zamknięte w Geoportalu (fot. geoportal.gov..pl)W serwisie www.geoportal.gov.pl uruchomiono nową sekcję informacji o nazwie „Dane specjalistyczne”. W nowej sekcji wprowadzono grupę „Tereny zamknięte”, w której istnieje aktualnie jedna warstwa informacyjna o nazwie „Ministerstwo Infrastruktury” obrazująca tereny zamknięte.

Są to obszary ustanowione przez Ministra Infrastruktury Decyzją nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych z późniejszymi zmianami.

Warstwa powstała przy współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i będzie na bieżąco aktualizowana. Źródłowa informacja o terenach zamkniętych pochodzi z usług WMS, której adres jest widoczny we właściwościach warstwy. Usługa może być podłączona samodzielnie w dowolnym portalu mapowym lub oprogramowaniu desktopowym (QGIS, ArcGIS, itp.).

Informacje o terenach zamkniętych są istotne m.in. dla planowania i realizacji lotów bezzałogowych statków powietrznych.

Wraz z utworzeniem sekcji „Dane specjalistyczne” przeniesiono do niej funkcjonująca wcześniej warstwę „Monitoring i prognoza warunków glebowych”.

Źródło: GUGiK

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018