logo gisplay

Mapy zagrożenia suszą

Mapy zagrożenia suszą (fot. konsultacjesusza.pl)W stolicy Wielkopolski, która jest jednym z najbardziej dotkniętych suszą regionów w Polsce, rozpoczęły się spotkania konsultacyjne projektu Stop suszy. Stopień zagrożenia suszą (rolniczą, hydrologiczną i hydrogeologiczną) w poszczególnych regionach kraju pokazuje pierwszy w Polsce geoportal na stronie www.konsultacjesusza.pl.

Poznań, w którym 11 września zorganizowano pierwsze spotkanie konsultacyjne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS), wybrano nieprzypadkowo. Ponad połowa terenów rolnych i leśnych w Polsce zagrożonych suszą rolniczą znajduje się właśnie w woj. wielkopolskim. W 2018 r. susza w tym województwie dotknęła ponad 53 tys. gospodarstw rolnych generując straty szacowane na blisko 1,2 mld zł. W skali kraju problemem suszy rolniczej dotkniętych jest 38% terenów rolnych i leśnych.

 W geoportal dostępny pod adresem www.konsultacjesusza.pl znajdziemy mapy zagrożenia suszą (rolniczą, hydrologiczną i hydrogeologiczną), mapy zasobów wód podziemnych, a także propozycje zadań inwestycyjnych.

Poznańskie konsultacje otworzyły serię piętnastu debat nt. różnych aspektów przeciwdziałania suszy w całym kraju zawartych w projekcie PPSS. Konsultacje społeczne potrwają pół roku. Projekt PPSS dostępny jest na stronach: www.stopsuszy.pl, www.konsultacjesusza.pl. Tam też można złożyć wnioski i uwagi do PPSS poprzez specjalnie przygotowany formularz.

Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment

Nasze patronaty

Międzynarodowa Konferencja Studentów Geodezji
23-29-06.2019
II konferencja użytkowników QGIS
25-26.05.2019 (Kraków)
I Krajowe Forum Użytkowników LiDAR
22-23.10.2019 r. (Sękocin Stary)
VII Forum BioGIS
Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 (Wrocław)
Dni Otwarte DKS

Galeria

Informacja Przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego
23.05.2019 Wrocław
XVII Wyprawa BARI - Jordania 2018
GISforum 2018