Projekt ustawy zmieniający Prawo geodezyjne i kartograficzne

Projekt ustawy zmieniający Prawo geodezyjne i kartograficzneNa stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw.

Obecnie projekt ustawy przekazany został do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Dostępny jest na stronie RCL

Nowa ustawa ma rozwiązać problem nadmiernych ograniczeń (w tym również biurokratycznych) występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych związanych m.in. ze zgłaszaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianiem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłatami za przedmiotowe udostępnianie, przekazywaniem wyników prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ich weryfikacją.

Dodatkowo projekt przewiduje zmiany w zakresie procedury uzyskiwania uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii.

Ponadto projekt wprowadza regulacje przyspieszające proces inwestycyjny, poprzez wprowadzenie podstaw prawnych umożliwiających powszechne udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geinformacyjnych. Obecnie nie istnieją bowiem cyfrowe dane przestrzenne, które w sposób jednolity, precyzyjny i wiarygodny prezentują informacje o istniejącym pokryciu planistycznym w skali kraju. Część jednostek samorządu terytorialnego udostępnia te dane na lokalnych lub regionalnych geoportalach, inne wyłącznie w ramach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) – nie zawsze jest to informacja kompletna.

Drukuj