Forrester Wave: Rośnie znaczenie platform do analiz przestrzennych

Platformy geoprzestrzenne są coraz istotniejszym elementem ekosystemów rozwiązań do analizy danych w organizacjach, dowodzi badanie Forrester Wave Geospatial Analytics Tools and Platforms, Q3 2016. Raport podsumowujący rynek rozwiązań GIS został opracowany na podstawie wywiadów z 23 wiodącymi organizacjami z tego sektora.

Czytaj więcej...

Mozaika zdjęć Sentinel-2 dostępna w postaci usług WMS/WCS

Zdjęcie zaśnieżonego Wrocławia z Sentinel-2Słoweńska firma Sinergise (zwycięzca konkursu Copernicus Masters 2016) oferuje dostęp do aktualnych i archiwalnych danych Sentinel-2 dla całego globu za pośrednictwem usług sieciowych OGC.

Czytaj więcej...

Prof. Radosław Wiśniewski został dyrektorem Departamentu Polityki Geoinformacyjnej w Ministerstwie Cyfryzacji

Prof. Radosław Wiśniewski został dyrektorem Departamentu Polityki Geoinformacyjnej w Ministerstwie Cyfryzacji (fot.UWM)Na początku bieżącego roku w Ministerstwie Cyfryzacji został utworzony Departament Polityki Geoinformacyjnej. Anna Streżyńska, minister cyfryzacji, kierowanie nim powierzyła prof. Radosławowi Wiśniewskiemu, dziekanowi Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM.

Czytaj więcej...

Dłuższy termin zgłoszeń do Internetowej Mapy Roku

Do końca lutego przesunięty został termin przesyłania zgłoszeń map do piątej edycji konkursu „Internetowa Mapa Roku".

Czytaj więcej...

Zmiana adresów usług danych przestrzennych geoportalu o zabytkach

Od 30 stycznia 2017 r. została zmieniona architektura serwisu mapy.zabytek.gov.pl - portalu mapowego udostępniającego dane geoprzestrzenne o polskich zabytkach.

Czytaj więcej...

88 satelitów obserwacyjnych Ziemi wystrzelonych w jeden dzień

Firma Planet ogłosiła, że 14 lutego o godzinie 7.45 PM czasu pacyficznego, udało się umieścić na orbicie okołoziemskiej aż 88 nowych nanosatelitów. Dzięki temu wszystkie satelity Planet umożliwią codzienne obrazowanie każdego miejsca na Ziemi.

Czytaj więcej...

Nowy moduł usługi OnGeo dla ArcGIS Detskop

Spółka OnGeo, wydawca geportalu nieruchomości www.ongeo.pl oraz narzędzia do analizy danych przestrzennych dla każdej wskazanej działki - Raporty o Terenie OnGeo, udostępnił nowy moduł dla aplikacji ArcGIS Detskop.

Czytaj więcej...

Planet Labs właścicielem konstelacji SkySat

Zobrazowanie satelitarne Zatoki San Francisco, wykonane 27.12.2016r. przez Terra BellaAmerykańska firma Planet Labs podpisała umowę z Google, na mocy której przejęła należącą do nich firmę Terra Bella wraz z konstelacją satelitów SkySat. Tym samym do floty satelitów Planet dołączyło siedem większych, dostarczający wysokorozdzielcze zobrazowania.

Czytaj więcej...

Jesteś tutaj: Start GIS Nowości