logo gisplay

Usługi zbiorcze w Geoportalu Województwa Łódzkiego

W Geoportalu Województwa Łódzkiego umieszczono dane usług zbiorczych zawierające informacje o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pochodzących ze szczebla gminnego oraz o danych ewidencyjnych i sieciach uzbrojenia terenu pochodzących bezpośrednio z jednostek szczebla powiatowego.

Aktualizacja LP360

Wydana została nowa ulepszona wersja LP360 2017.2., programu do wizualizacji oraz edycji danych uzyskanych na drodze skanowania laserowego.

W drodze do GeoRewolucji

„W drodze do GeoRewolucji” to hasło, które było motywem przewodnim odbywającego się w ostatnich dniach października 2017 Kongresu GIS 2017, największego w Polsce wydarzenia poświęconego analityce przestrzennej i systemom informacji geograficznej. W trakcie dwóch dni prelekcji i warsztatów uczestnicy i zaproszeni goście debatowali nad przyszłością wykorzystania danych geograficznych w praktycznie każdej dziedzinie życia. Wynikiem tych rozmów jest określenie czterech najważniejszych trendów, które wyznaczają kierunek rozwoju tej technologii.

Wieleń ma geoportal

Mieszkańcy gminy Wieleń oraz wszyscy zainteresowani mogą już przeglądać zasoby Portalu Mapowego Gminy. W serwisie mapowym znajdziemy tematyczne takie warstwy jak: ortofotomapa, działki ewidencyjne, drogi, budynki czy numeracja adresowa.