logo gisplay

Podpisano umowę na nową ortofotomapę Wrocławia

Wrocławskie ZOO na ortofotomapie z 2015 rokuW wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, 15 marca 2017 została podpisana umowa na wykonanie zdjęć lotniczych i nowej ortofotomapy Wrocławia oraz aktualizację numerycznego modelu terenu.

SatLab prezentuje mobilny system do skanowania

SatLab SLS-1SatLab Geosolutions – szwedzki producent urządzeń pomiarowych – wprowadza do sprzedaży mobilny system do skanowania laserowego o nazwie SatLab SLS-1.

Antarktyda w 3D

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) w oparciu o dane pozyskane przez satelitę CryoSat opracował dokładny trójwymiarowy model Antarktydy.

Nowe arkusze Mapy Geośrodowiskowej Polski

Nowe arkusze Mapy Geośrodowiskowej Polski (MGśP II) dla ośmiu województw są już dostępne na portalu Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego. Mapę rozbudowano o nowe warstwy danych. Trwają prace nad arkuszami dla pozostałych województw. Mają być zakończone za trzy lata.

Nowa wtyczka QGIS pozwoli dodać warstwy WMS

QGIS WMSDo repozytorium wtyczek QGIS firmy GIS Support została dodana nowa wtyczka: Baza WMS. Pozwala on na dodanie warstw WMS z predefiniowanej listy, co ułatwia wielokrotne wyszukiwanie adresów do WMS na stronach WWW różnych instytucji.

Aktualizacja danych Mazowieckiego SIP-u

Zostały zakończone prace związane z aktualizacją danych Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej dotyczące zbiorów ze stanem aktualności 2016 rok.

OneGeology wprowadza trzeci wymiar

Dr Tomasz Nałęcz otwiera obrady (fot. Urszula Stępień, PIG-PIB)Wzbogacenie przeglądarek danych o modele geologiczne 3D było jednym z głównych tematów dyskusji podczas spotkania zarządu OneGeology w Gdańsku. W jubileuszowym, dziesiątym roku istnienia OneGeology gospodarzem wydarzenia był Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. W Oddziale Geologii Morza obradowali członkowie zarządu projektu z czterech kontynentów oraz jego administracja.