logo gisplay

Gliwice mają geoportal rowerzysty

Miejski System Informacji Przestrzennej Gliwic wzbogacił się o nowy geoportal, w którym można odszukać wszystkie przydatne informacje na temat gliwickiej infrastruktury rowerowej.

Akademia Marynarki Wojennej ma laboratorium GIS

Akademia Marynarki Wojennej uruchomiła laboratorium Militarnych Systemów Informacji Przestrzennej (fot. AMW)Akademia Marynarki Wojennej uruchomiła laboratorium Militarnych Systemów Informacji Przestrzennej. W obiekcie będą prowadzone zajęcia obejmujące tematycznie zagadnienia związane ze zbieraniem, przetwarzaniem, analizowaniem, wizualizacją oraz udostępnianiem danych przestrzennych.

GIS w Stolicy tym razem na ratunek

Już 24 listopada br. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbędą się obchody warszawskiej edycji popularnonaukowego święta Systemów Informacji Geograficznej - GIS w Stolicy. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „GIS na ratunek”.

Powstaje model 3D Poznania

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ właśnie rozpoczął budowę modelu 3D miasta Poznania wraz z narzędziami do jego aktualizacji i publikacji. Wykonawcą innowacyjnego i pionierskiego w skali kraju projektu jest firma SHH z Wrocławia.

Imponujący model 3D stolicy Czech

Nowa aplikacja praskiego Instytutu Planowania i Rozwoju (IPR Prague) pozwala na zwiedzanie stolicy Czech w 3D. Model składa się z ponad 200 tys. budynków.

X edycja stypendium im. Anny Pasek

Do 24 listopada br. można nadsyłać zgłoszenia do X edycji stypendium im. Anny Pasek. Adresatami stypendium mogą być doktoranci polskich instytucji naukowych, podejmujący tematykę z zakresu dowolnej dyscypliny naukowej, jednak stosujący w swych badaniach techniki i narzędzia GIS oraz teledetekcji środowiska, a dodatkowo wyniki ich badań powinny mieć znaczenie praktyczne.