logo gisplay

Toruń z własnym Geoportalem

Od kilku dni na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia działa nowy serwis mapowy. Toruński Geoportal został właśnie zaprezentowany na konferencji prasowej, która odbyła się 13 grudnia 2010 r. w urzędzie miasta.

Dzięki Geoportalowi można będzie - bez konieczności wizyty w urzędzie - ustalić np. położenie obiektu, budynku, adres, numer działki czy jej powierzchnię. Pomoże to torunianom w wypełnianiu różnego typu dokumentów.

- Platforma komunikacyjna powstała na bazie zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  Geoportal Torunia jest pierwszym portalem internetowym tego typu wśród dużych miast województwa kujawsko-pomorskiego. Ani Bydgoszcz, ani Włocławek, ani Grudziądz nie posiadają tego typu przeglądarki internetowej - mówi dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii UMT, Dariusz Adamczyk.

Geoportal pozwala na ustalenie położenia obiektu, adresu, numeru działki ewidencyjnej czy powierzchni działki. Dodatkowo są na nim wyrysowane zasięgi planów zagospodarowania przestrzennego oraz mapy tematyczne dotyczące struktury własności w Toruniu, klasyfikacji gleboznawczej, użytkowania terenu, wysokości budynków. Przeglądarka internetowa pozwala wyszukiwać działki oraz - korzystając z legendy - wybiórczo uzyskiwać potrzebne informacje.

Nowy serwis, którego stworzenie kosztowało 30 tys. zł, pomocny będzie mieszkańcom Torunia przy wypełnianiu różnego rodzaju dokumentów, np. formularzy dotyczących podatku od nieruchomości, wniosków dotyczących wypisów z planów miejscowych, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę oraz gospodarce nieruchomościami (przekształcenie użytkowania wieczystego, itd.) i planowaniu inwestycyjnym (m.in. mierzenie odległości od szkół, zakup działek). Do tej pory, aby uzyskać tego typu informacje, trzeba było udać się do Wydziału geodezji i kartografii. Teraz będzie można je zdobyć nie ruszając się z domu. Głównymi odbiorcami będą geodeci, rzeczoznawcy majątkowi, pośrednicy nieruchomości, projektanci, deweloperzy, notariusze.

Ortofotomapa w toruńskim Geoportalu. Jeszcze z 2006 r., ale już wkrótce będzie nowa.

Co istotne, w odróżnieniu od innych portali mapowych, takich jak Zumi czy Google, Geoportal jest aktualizowany raz w tygodniu.  W przyszłości planuje się go rozbudować o następne warstwy tematyczne, w pierwszej kolejności związane z ochroną środowiska. Na portalu pokazane zostaną efekty projektu EUROSCAPES, które wymagają prezentacji w technikach mapowych. Celem tego projektu jest wymiana doświadczeń na szczeblu międzynarodowym, zmierzająca do wypracowania wspólnej komplementarnej koncepcji zarządzania terenami przyrodniczymi w obszarach zurbanizowanych, w oparciu o innowacyjne techniki Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS). Projekt EUROSCAPES jest realizowany ze środków unijnych, w ramach Programu INTERREG IVC.

Mapy ewidencyjne Torunia zostały zgłoszone do Portalu Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii i ukażą się na stronie http://www.geoportal.gov.pl. W najbliższym czasie planuje się możliwość podłączenia map z systemem Google oraz dołączenie nowej ortofotomapy w kwietniu 2011 roku.

Serwis mapowy realizuje zapisy ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej  i Dyrektywy Unii Europejskiej INSPIRE.

Geoportal dostępny jest pod adresem http://mapa.um.torun.pl

Źródło: UM Toruń